Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

ekspert nadzoru budowlanego do spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu I instancji SI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Śródmiejska 20/2
64-920 Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych
 • przeprowadzanie czynności związanych z zakończeniem budowy
 • przeprowadzanie postępowań naprawczych i legalizacyjnych
 • prowadzenie postępowań w sprawie stanu technicznego użytkowania obiektów
 • prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
 • rozpatrywanie i wyjaśnianie wniosków i skarg
 • realizowanie zadań zleconych przez PINB


Warunki pracy

siedziba Inspektoratu znajduje się na drugim pietrze w budynku bez windy,
praca też poza siedzibą urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów kpa
 • znajomość kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe



  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia uprawnień budowlanych
  • kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
  ul. Śródmiejska 20/2
  64-920 Piła

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry