Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/04/2019.

Dyrektor Oddziału

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GŁÓWNE ZADANIA:

 • planowanie, organizowanie i bieżące kontrolowanie realizacji zadań powierzonych Oddziałowi
 • kierowanie rozproszonym zespołem pracowników
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, innymi jednostkami organizacyjnymi PKP S.A., Spółkami Grupy PKP S.A. oraz z innymi podmiotami w zakresie wynikającym
  z działalności Oddziału
 • organizacja oraz prowadzenie racjonalnej i ekonomicznie uzasadnionej gospodarki nieruchomościami w Oddziale
 • obrót nieruchomościami, w tym organizacja i prowadzenie sprzedaży nieruchomości, oddawanie
  do odpłatnego korzystania w najem lub dzierżawę na podstawie umów prawa cywilnego, nieodpłatne przekazywanie mienia zbędnego, w tym nieruchomości w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Spółki
 • organizacja i prowadzenie przetargów na sprzedaż mienia oraz najem i dzierżawę nieruchomości
  (w tym gruntów, budynków, budowli i urządzeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  i przepisami wewnętrznymi Spółki
 • najem i dzierżawa nieruchomości i innych składników mienia spółkom Grupy PKP, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów wewnętrznych Spółki
 • organizacja i prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w Oddziale
 • współpraca z innymi komórkami Spółki w zakresie realizacji inwestycji
 • aktywny udział w negocjacjach zmierzających do zbycia/ dzierżawy nieruchomości
 • nadzór i koordynacja nad prowadzonymi projektami

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe: zarządzanie nieruchomościami będzie dodatkowym atutem
 • minimum 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem
 • znajomość zagadnień związanych z nieruchomościami
 • doświadczenia oraz wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji pracy zespołu
 • umiejętności budowania i utrzymywania relacji z klientami oraz zespołem

OCZEKUJEMY:

 • samodzielności i kreatywności w działaniu, konsekwencji w realizacji zadań
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności analitycznych i negocjacyjnych
 • umiejętności analizy stanu prawnego nieruchomości
 • znajomości prawa i procedur w zakresie procesu inwestycyjnego
 • zdolności myślenia strategicznego i koncepcyjnego
 • bardzo dobra organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności, zaangażowania, lojalności i uczciwości

OFERUJEMY:

 • pracę w firmie o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry