Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/02/2020.

Dyrektor Finansowy (m/k)

Kraków, zagranica

Michael Page

Opis stanowiska pracy

Perspektywiczna i interesująca rola w prężnie działającej Grupy Kapitałowej z wieloletnią ugruntowaną pozycją a rynku w Polsce.

Informacje o kliencie

Dla naszego klienta, specjalizującego się w branży usługowo-budowanej na terenie całej Polski, poszukujemy Dyrektora Finansowego, który będzie pełnił funkcje codziennego strategicznego doradcy / partnera Zarządu i Rady Nadzorczej z szerokimi perspektywami dalszego długoterminowego rozwoju w ramach Grupy Kapitałowej.

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy wg MSR / MSSF (kilkanaście spółek w Grupie)- znajomość MSR/ MSSF
 • Przygotowywanie raportów okresowych spółki (obowiązki informacyjne spółki notowanej na GPW)- znajomość przepisów dotyczących okresowego raportowania giełdowego
 • Nadzór nad finansowym aspektem realizacji projektów inwestycyjnych, ocena ryzyka inwestycyjnego, projekcje finansowe inwestycji
 • Współpraca z instytucjami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi, firmami doradczymi, kancelariami prawnymi i koordynacja procesów związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego- kredyty bankowe, emisja obligacji oraz nadzór nad bieżącym zarządzaniem i wykonaniem umów kredytowych, warunków emisji obligacji
 • Zarządzanie płynnością finansową Grupy, analiza i monitorowanie wyników finansowych grupy, sporządzanie prognoz finansowych i rocznych budżetów Grupy
 • Odpowiedzialność za zabezpieczenie ryzyka kursowego, ryzyk transakcyjnych oraz stóp procentowych
 • Nadzór i koordynowanie prac działu księgowości (rachunkowość / sprawozdawczość, podatki, kadry i płace, sprawozdawczość dla GUS)
 • Nadzór i koordynowanie prac analityków/ kontrolerów finansowych (analizy finansowe, controlling operacyjny i projektowy- budżety, raporty wewnętrzne i dla instytucji zewnętrznych)
 • Uczestnictwo oraz koordynowanie procesu badania sprawdzań finansowych Grupy przez biegłego rewidenta (skonsolidowanego i jednostkowych)- badanie roczne i półroczne
 • Współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą spółki, wsparcie Zarządu w zakresie bieżącego i strategicznego zarządzania Grupą

Profil kandydata

 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • Doświadczenie w planowaniu finansowym oraz analizach inwestycyjnych
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi
 • Znajomość zasad kontrolingu i rachunkowości zarządczej
 • Znajomość zasad zarządzania finansami Spółki / Grupy Kapitałowej
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację

Oferujemy

 • trakcyjne wynagrodzenie 
 • Dodatkowy pakiet bonusowy ustalany indywidualnie z kandydatem
 • Auto służbowe 
 • Dodatkowe benefity poza płacowe
 • Możliwość kontraktu B2B

Prezentacja firmy

Światowy lider doradztwa personalnego, posiadający 164 biura w 34 krajach na całym... świecie. Ponad 35 lat doświadczenia pozwoliło nam wypracować skuteczne metody pracy oraz długą listę usatysfakcjonowanych Firm oraz Kandydatów. Nasi konsultanci zawsze posiadają doświadczenie biznesowe wyniesione z obszarów dla których rekrutują, znają środowisko oraz mechanizmy rządzące rynkiem. Połączenie wyspecjalizowanych konsultantów oraz globalnej bazy danych, sprawia, że działamy sprawnie i efektywnie, zawsze odpowiadając na potrzeby naszych Klientów.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/08/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse
do góry