Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Malborku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

dokumentalista do spraw Ewidencjonowania i zabezpieczania zasobu Oddział Ewidencji, Opracowania, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji

Archiwum Państwowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malborku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja kwerend na bazie dokumentacji płacowo- osobowej, a w ramach tego przygotowanie uwierzytelnionych odpisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów
 • prowadzenie digitalizacji zabezpieczającej zasobu Archiwum
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego w zakresie przejmowanych materiałów archiwalnych z urzędów stanu cywilnego i uzupełnianie w sytemie ZoSIA
 • prowadzenie rejestracji kwerend w bazie RAP


Warunki pracy

Budynek zabytkowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość narażenia na czynniki mikrobiologiczne (występowanie kurzu, grzybu, pyłu). Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt, brak wind i podjazdów. Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu do światła dziennego .

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Dokumenty osób niezakwalifikowanych będą do odbioru w terminie trzech miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 6474455.
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy z dn 14 lipca 2018r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów emerytalno - rentowych
 • łatwość komunikacji
 • umiejętność argumentowania
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Malborku
  ul.Starościńska 1
  82-200 Malbork

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry