Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent

INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU
UL. JANUSZOWICKA 48
50-983 WROCŁAW

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań pod nadzorem, zgodnie z metodami badawczymi, instrukcjami stanowiskowymi, normami w celu uzyskania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań
 • obsługa sprzętu laboratoryjnego (pomiarowego i pomocniczego) zgodnie z nadanymi upoważnieniami w ramach realizowanych badań
 • przeprowadzanie walidacji/ sprawdzeń metod badawczych w celu potwierdzenia rzetelności, precyzji oraz wiarygodności wyników
 • realizowanie programów sterowania jakością ( w tym badań międzylaboratoryjnych) w celu potwierdzenia kompetencji oraz poprawności wykonywanych badań
 • obsługiwanie programów komputerowych związanych z przyjmowaniem próbek do badań, redagowaniem sprawozdań oraz przekazywaniem i zatwierdzaniem danych do Centralnej Bazy danych w tym CELAB


Warunki pracy

komputer; urządzenia pomiarowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 71 3677016 wew.140

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
związane z pracą laboratoryjną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Wiedza w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • W przypadku lekarza weterynarii dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry