Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
1000
Adres WWW:
http://www.zus.pl

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1 - 7 z 7

ofert pracy

 • Stanowisko ds. normatywnych

  Warszawa, mazowieckie

  Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia) Pożądane: minimum 2 lata pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym Wymagania dodatkowe umiejętność obsługi pakietu MS Office nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu terminowość i skuteczność samodzielność i odpowiedzialność poprawne ...

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe Pożądane: wykształcenie wyższe (zarządzanie, polityka społeczna, administracja, ekonomia, finanse) minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych lub minimum 1 rok doświadczenia w tworzeniu i opisywaniu procesów i procedur działania Wymagania dodatkowe umiejętności obsługi programu MS Excel nastawienie ...

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe minimum rok doświadczenia zawodowego związanego z obszarem IT- administrowanie systemami Pożądane: wykształcenie wyższe (elektronika i telekomunikacja, informatyka) minimum 2 lata pracy związanej z obsługą systemów informatycznych Wymagania dodatkowe zaawansowana obsługa MS Office oraz MS Project nastawienie na wyniki ...

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe - prawo minimum 2 lata stażu pracy Pożądane: doświadczenie zawodowe w komórkach kontroli lub audytu, albo w komórkach, których zadania obejmowały sprawy karne studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, prawo karne, kontrola finansowa, zamówienia publiczne) Wymagania dodatkowe znajomość przepisów ustawy o systemie ...

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe minimum 6 miesięcy stażu pracy Pożądane: wykształcenie wyższe (informatyka, ekonomia, zarządzanie) minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z analizą systemów informatycznych Wymagania dodatkowe znajomość narzędzia Enterprise Architect posiadanie certyfikatu znajomości wymiarowania oprogramowania zgodnie z metodą ...

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe (informatyka) Pożądane: minimum rok pracy związanej z administrowaniem aplikacjami na systemach Unix, Mainframe, dobra znajomość bazy DB2, Informix, MS SQL Server doświadczenie w obsłudze systemu z/OS Wymagania dodatkowe znajomość systemów UNIX znajomość programowania w językach skryptowych (Shell) znajomość języka zapytań SQL ...

 • Stanowisko ds. modeli mikrosymulacyjnych

  01-748 Warszawa, mazowieckie

  Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy: Niezbędne: - wykształcenie wyższe Pożądane: - wykształcenie wyższe (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, matematyka, ekonometria, ekonomia) - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniami na życie Wymagania dodatkowe - bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel z ...

do góry