Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
1000
Adres WWW:
http://www.zus.pl

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1 - 4 z 4

ofert pracy

  • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe medyczne – lekarz medycyny tytuł specjalisty minimum 5 lat czynnego wykonywania zawodu lekarza ważne prawo wykonywania zawodu Pożądane: doświadczenie w pracy w orzecznictwie lekarskim Wymagania dodatkowe nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu terminowość i rzetelność samodzielność i odpowiedzialność poprawne ...

  • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe minimum 1 rok pracy związanej z realizacją zakupów i/lub uczestnictwem w procesie przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne minimum 2 lata stażu pracy Pożądane: wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, zarządzanie, finanse, statystyka) minimum 2 lata pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o zamówienia ...

  • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie wyższe (architektura) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem minimum 3 lata stażu pracy Pożądane: wykształcenie wyższe (architektura) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem Wymagania dodatkowe umiejętność obsługi pakietu MS Office umiejętność obsługi Auto Cad i Archi Cad ...

  • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie zawodowe Pożądane: wykształcenie średnie (poligrafia, introligatorstwo) minimum 6 miesięcy pracy związanej z introligatorstwem Wymagania dodatkowe rzetelność i terminowość rozwiązywanie problemów poprawne wnioskowanie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obsługuje maszyny i urządzenia introligatorskie, odpowiada za ...

do góry