Trakcja PRKiI S.A.

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Budownictwo
Liczba pracowników:
1100
Adres WWW:
http://www.grupatrakcja.com/pl/

Prezentacja firmy

KIM JESTEŚMY?
Od kilku lat Trakcja PRKiI S.A. rozwija działalność w branży drogowej i energetycznej prowadząc liczne kontrakty na terenie całego kraju.
Firma dysponuje największym w Polsce potencjałem wykonawczym w budownictwie kolejowym i realizuje wiele kluczowych kontraktów związanych z kompleksową modernizacją infrastruktury torowej. Trakcja PRKiI S.A. jest jednym z największych podmiotów infrastrukturalnych działających w Polsce od blisko 70 lat.
Działalność Grupy:
• Kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych
• Budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem
• Budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania
• Kompleksowa realizacja (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.
• Budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych
• Budowa i modernizacja obiektów inżynierskich
• Budowa i modernizacja dróg i autostrad
• Budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego)
• Budowa i modernizacja infrastruktury użytkowej
• Produkcja urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych

CO OFERUJEMY?
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość zdobycia uprawnień,
- poznanie nowych technologii,
- udział w najważniejszych projektach infrastrukturalnych w Polsce,
- profesjonalne szkolenia,
- możliwość awansu i rozwoju zawodowego,
a przede wszystkim współpracę z najlepszymi ekspertami w branży

TRAKCJA PRKiI S.A.
ul. Złota 59 XVIII p.
00-120 Warszawa
• http://www.grupatrakcja.com

Trakcja PRKiI S.A.

1 - 15 z 15

ofert pracy

 • Młodszy Analityk w Dziale Kontrolingu Grupy

  Warszawa, ul. Złota 59, mazowieckie

  Obecnie do Biura Zarządu spółki w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:Opis stanowiska: Analiza portfela kontraktów - przygotowywanie raportów na poziomie Grupy Kapitałowej, także projekcji, symulacji. Przygotowanie raportów na poziomie Grupy Kapitałowej z zakresu przychodów i kosztów, działalności kontraktowej Spółki. Udział w przygotowywaniu prezentacji na potrzeby rady nadzorczej spółki oraz ...

 • W związku z realizowanym w okolicach Szczecina kontraktem poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet. Rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii robót, opracowanie harmonogramu robót / dostaw materiałowych, sprzętu, transportu ...

 • Specjalista ds. umów

  Słupsk, pomorskie

  W związku z realizowanymi w województwie pomorskim kontraktami poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska: Koordynacja procesu zawierania, zgłaszania do Zamawiającego oraz realizacji umów z Podwykonawcami, Usługodawcami, Dostawcami i ich dalszymi podwykonawcami. Opracowanie projektów umów, zleceń i zamówień. Ewidencjonowanie zawartych umów, zleceń i zamówień. Analiza warunków kontraktowych i realizacji ...

 • W związku z realizowanym w okolicach Szczecina kontraktem poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet. Rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii robót, opracowanie harmonogramu robót / dostaw materiałowych, sprzętu, transportu ...

 • W związku z dalszym rozwojem i pozyskanymi nowymi kontraktami poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska: Wsparcie nadzoru / nadzór i koordynacja prac związanych z modernizacją sieci trakcyjnej. Weryfikacja kosztorysów wstępnych, powykonawczych, inwestorskich. Udział w wyborze podwykonawców na roboty w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej. Wsparcie nadzoru / nadzór nad firmami wykonującymi zlecone roboty ...

 • W związku z realizowanym w okolicach Szczecina kontraktem poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska: Wsparcie nadzoru / nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet. Realizacja / Koordynacja robót w obszarze teletechniki na etapach planowania i realizacji robót. Dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. I ochrony ...

 • W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz licznymi kontraktami realizowanymi na terenie województwa zachodniopomorskiego poszukujemy osób na stanowisko: Opis stanowiska Wsparcie nadzoru / Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet. Rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii ...

 • Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  Stargard, zachodniopomorskie

  W związku z realizowanym w okolicach Stargardu kontraktem poszukujemy osób na stanowisko:Opis stanowiska: Organizacja pracy sekretariatu budowy. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie biura, jego wyposażenie oraz sprawy organizacyjne. Organizacja spotkań służbowych i narad. Koordynowanie obiegu dokumentów i korespondencji. Nadzór nad terminowym przepływem informacji i dokumentów. Archiwizacja dokumentów oraz ...

 • Specjalista ds. jakości i materiałów

  Stargard, zachodniopomorskie

  W związku z realizowanym w okolicach Stargardu kontraktem poszukujemy osób na stanowisko:Opis stanowiska: Sporządzanie wniosków materiałowych do akceptacji Inwestora. Negocjacje z dostawcami i zamawianie materiałów. Prowadzenie rozliczeń magazynu (kontrola dostaw i rozchodów). Miesięczna inwentaryzacja zapasów magazynowych. Analiza wykorzystania materiałów oraz raportowanie przekraczania ilości ...

 • W związku z realizowanym w okolicach Stargardu kontraktem poszukujemy osób na stanowisko:Opis stanowiska: Prowadzenie rozliczeń magazynu (kontrola dostaw i wydań). Comiesięczna inwentaryzacja zapasów magazynowych. Analiza wykorzystania materiałów oraz raportowanie przekraczania ilości planowanych. Kontrola jakości materiałów zgodnie z wytycznymi określonymi w specyfikacjach. Udział w kontrolach, odbiorach ...

 • Specjalista ds. BHP/Koordynator ds. BHP

  Szczecin, zachodniopomorskie

  W związku z trwającymi kontraktami na terenie województwa zachodniopomorskiego poszukujemy osoby na stanowisko:Opis stanowiska: Monitorowanie stanu BHP na podległej inwestycji. Opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących BHP i środowiska. Prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspieranie kadry kierowniczej w zakresie BHP. Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP. Prowadzenie ...

 • W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz licznymi kontraktami realizowanymi na terenie kraju poszukujemy osób na stanowisko:Miejsce pracy: Cała Polska Opis stanowiska Realizacja prac na kontraktach energetyki kolejowej i zawodowej na terenie całego kraju; Nadzór nad procesem realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet; Rozpracowanie dokumentacji ...

 • W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:Opis stanowiska: Prowadzenie procesu przygotowania oferty zgodnie z procedurami firmy i wymogami rynku. Analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych przetargu. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami, dostawcami oraz oferentami. Wysyłanie zapytań ofertowych, dbałość o kompleksową obsługę procesu. Negocjowanie warunków ...

 • Specjalista ds. jakości

  Warszawa, ul. Palisadowa 20/22, mazowieckie

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:Opis stanowiska Weryfikacja dokumentów materiałowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Współpraca z kierownictwem kontraktów w zakresie zapewnienia wymaganej jakości materiałów. Wsparcie budów w uzyskiwaniu właściwych dokumentów materiałowych od producentów i dostawców. Prowadzenie ewidencji korespondencji ...

 • Specjalista ds. jakości i badań

  Warszawa, ul. Palisadowa 20/22, mazowieckie

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:Opis stanowiska Zlecanie przeprowadzania badań kontrolnych dostarczanych materiałów. Monitorowanie jakości wykonanych prac. Udział w badaniach kontrolnych przeprowadzanych przez Nadzór oraz Zamawiającego. Współpraca z kierownictwem kontraktów w zakresie zapewnienia wymaganej jakości robót budowlanych. Wsparcie budów w doborze ...

do góry