Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poznań, Wielkopolskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Inne
Liczba pracowników:
116
Strona internetowa:
https://podgik.poznan.pl

Prezentacja firmy

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji Starosty m.in. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.