PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 10 z 10

ofert pracy

 • Menadżer dworca

  Wrocław, dolnośląskie

  Zakres czynności: Bieżące zarządzanie Dworcem Wrocław Główny we Wrocławiu Organizacja, koordynowanie oraz bieżące nadzorowanie pracy podległych pracowników Inicjowanie działań w zakresie uprawnień organizacyjnych, technicznych i komercyjnych, zgłaszanie wniosków dla zapewnienia efektywnego zagospodarowania nieruchomości i powierzchni w przydzielonym dworcu Współpraca ze służbami mundurowymi oraz ...

 • Zakres czynności: wydawanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania opinii ZUD i KZUDP dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP wydawanie zgód na dysponowanie terenem na cele budowlane dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP sporządzanie umów na pozostawienie urządzenia w/na gruncie PKP S.A. i czasowe zajmowanie terenu prowadzenie procesu ustanawiania służebności przechodu i przejazdu ...

 • Zakres czynności: prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi, roboty budowlane oraz rozbiórki uzyskiwanie warunków technicznych mediów nadzór merytoryczny nad przebiegiem realizacji zamówienia rozliczanie zawartych umów/zleceń pod względem formalnym kompletowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac zlecanie przeprowadzania okresowej kontroli, stanu technicznego m.in ...

 • Administrator Nieruchomości

  Piotrków Trybunalski, mazowieckie

  Zakres czynności: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii ...

 • Zakres czynności: prowadzenie spraw związanych z umowami najmu i dzierżawy nieruchomości z podmiotami kolejowymi ustalanie zakresu mienia rzeczowego przewidzianego do wniesienia, jako wkłady niepieniężne do Spółek oraz do obrotu regulowanie stanów prawnych i opracowywanie harmonogramów przygotowania nieruchomości przewidzianych do wniesienia do podmiotów kolejowych opiniowanie projektów podziałów ...

 • Administrator Nieruchomości

  Wrocław, dolnośląskie

  Zakres czynności: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii ...

 • Zakres czynności: • nadzór nad umowami na usługi sprzątania i zachowania czystości obiektów oraz ochronę obiektów • przygotowywanie materiału wsadowego do przetargów i zleceń na usługi • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach • bieżąca analiza cen jednostkowych pozyskiwanych lub sprzedawanych usług • kontrola faktur pod względem formalno-merytorycznym i nadzór nad rozliczeniem kosztów • występowanie ...

 • Zakres czynności: • prowadzenie umów przychodowych mediowych • opracowanie umów i sprawozdań • bieżąca analiza cen jednostkowych pozyskiwanych usług • udział w komisjach ustalających podział przychodów • występowanie z wnioskiem o obciążenie innych podmiotów tytułem bezumownego korzystania z mediówWymagania: • wykształcenie wyższe • doświadczenie min. 2 lata • wysoka kultura osobista • dobra znajomość obsługi ...

 • Zakres czynności: weryfikacja zmian stawek czynszu lub za dostawę mediów wprowadzanie stanów wodomierzy, ich rozliczanie i sporządzanie stosownych rozliczeń dla klientów mieszkaniowych sporządzanie miesięcznych bilansów za lokale mieszkalne ustalenia prawidłowości naliczeń zaległości na bieżącym saldzie oraz w zbiorze nieuregulowane należności wyjaśnianie niezgodności czynszowych z lokatorami we ...

 • Zakres czynności: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii ...

do góry