PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 6 z 6

ofert pracy

 • Zakres czynności: prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa; badanie treści istniejących ksiąg wieczystych, wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem praw rzeczowych do nieruchomości, wnioskowanie o dokonanie wpisów/sprostowań ...

 • Zakres obowiązków: weryfikacja projektów informatycznych, zasadności realizacji potrzeb klienta biznesowego w Spółce z obszaru IT, nadzór nad postępem i prawidłowością realizacji zleceń IT, współpraca z Dostawcami rozwiązań informatycznych, udział w planowaniu i realizacji działań rozwojowych w IT udział w procesie zakupowym poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji ...

 • Zakres czynności: zawieranie umów i zarządzanie umowami na dostawę energii elektrycznej przygotowanie danych do zakładania umów w SAP rozliczanie faktur w systemie FIKOD monitorowanie i analizowanie gospodarki energetycznej w tym podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii elektrycznej bieżąca korespondencja z zakresu prowadzonych zadań kontrola prawidłowości rozliczania ...

 • Zakres czynności: monitorowanie, analiza i kontrola stanu ochrony środowiska w Spółce z uwzględnieniem dostosowania do Prawa Unii Europejskiej i wymogów stawianym członkom Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz współpraca i koordynacja spraw w zakresie ochrony środowiska na nieruchomościach Spółki przekazanych zewnętrznym podmiotom lub podmiotom Grupy PKP do odpłatnego korzystania, prowadzenie ...

 • Inspektor Nadzoru

  Warszawa, mazowieckie

  Zakres czynności: prawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego (teren Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości Warszawa Wschód i Białystok) sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji, sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych ...

 • Specjalista w Wydziale Handlowym

  Wrocław, dolnośląskie

  Zakres czynności: aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych najmem, dzierżawą lub zakupem nieruchomości Spółki w celu ich efektywnego zagospodarowania; w tym : - okazywanie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy lub sprzedaży, - inicjowania i prowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających na celu zapewnienie ciągłości zagospodarowania nieruchomości, w tym uzasadnionej kontynuacji ...

do góry