PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 15 z 20

ofert pracy

 • Specjalista ds. rekrutacji

  Warszawa, mazowieckie

  Co możemy Ci zaoferować? wdrożenie do pracy, które umożliwi Ci samodzielność pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół dobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku zniżkę na przejazdy kolejowe umowę o pracę udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z ...

 • Specjalista w Wydziale Audytu

  Warszawa, mazowieckie

  Co możemy Ci zaoferować? wdrożenie do pracy, które umożliwi Ci samodzielność pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół dobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne udział w licznych ...

 • Zakres Czynności: obsługa maszyn drukujących offsetowych/typograficznych regulacja, ustawianie, wykonywanie przyrządów, mycie maszyn nakładanie na maszynę arkuszy lub roli papieru oraz dorabianie kolorów nadzór nad wykonywanym drukiem wykonywanie druku wszelkich prac czarno-białych i wielobarwnych kontrola wykonanych odbitek z ozalidem Wymagania: wykształcenie min. zawodowe mile widziane doświadczenie ...

 • Zakres Czynności: obsługa maszyn i urządzeń introligatorskich obsługa maszyny do oprawy bezszwowej i zeszytowej obsługa maszyny do wykonywania rolek (BOBINIARKA) Wymagania: wykształcenie min. zawodowe mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku dobra organizacja pracy własnej, rzetelność chęć nabywania nowych kompetencji Oferujemy: umowę o pracę możliwość rozwoju zawodowego pracę w firmie z ...

 • Zakres czynności: opracowywanie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań Biura Inwestycji koordynacja pracy zewnętrznych kontrahentów, przygotowywanie wniosków i dokumentów sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów kontraktowych z wykonawcami i nadzorem zewnętrznym oraz jednostkami organizacyjnymi Spółki, nadzór nad raportami i rozliczeniami z ...

 • Zakres czynności: opracowywanie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań Biura Inwestycji koordynacja pracy zewnętrznych kontrahentów, przygotowywanie wniosków i dokumentów sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów kontraktowych z wykonawcami i nadzorem zewnętrznym oraz jednostkami organizacyjnymi Spółki, nadzór nad raportami i rozliczeniami z ...

 • Administrator Nieruchomości

  Zielona Góra, lubuskie

  Zakres czynności: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów. dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania. bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie ...

 • Zakres czynności: przygotowywanie (wnioski zakupowe, dokumentacje przetargowe - m.in. SIWZ, umowy) i udział w procesach zakupowych na usługi wywozu nieczystości stałych na terenie OGN Poznań, sporządzanie deklaracji dotyczących gospodarki w zakresie nieczystości stałych. praca w systemie SAP w zakresie środków trwałych i odnoszenia kosztów za wykonane roboty budowlane. weryfikacja merytoryczna i opisywanie ...

 • Zakres czynności: opracowywanie dokumentacji dotyczącej zbywania mienia na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego , Skarbem Państwa w zakresie pozyskiwani informacji o terenie współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi włącznie z procedurą zlecenia wyceny i odbiorem merytorycznym operatu szacunkowego przygotowanie projektów i ...

 • Administrator Nieruchomości

  Siedlce, mazowieckie

  Zakres obowiązków: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów udział w przeglądach okresowych administrowanych ...

 • Zakres czynności: zawieranie i prowadzenie umów na dostawę energii elektrycznej przygotowanie danych do zakładania umów w SAP rozliczanie faktur w systemie FIKOD monitorowanie i analizowanie gospodarki energetycznej w tym podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii elektrycznej kontrola prawidłowości rozliczeń energii elektrycznej bieżąca korespondencja z zakresu prowadzonych ...

 • Administrator Nieruchomości

  Poznań, wielkopolskie

  Zakres obowiązków: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów udział w przeglądach okresowych administrowanych ...

 • Co możemy Ci zaoferować? pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół dobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie udział w licznych projektach ...

 • Zakres czynności: ustalenie kosztu jednostkowego i przygotowanie zestawienia kosztów do umów najmu i dzierżawy do dokumentacji podatkowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi kalkulacja stawek mediowych tj. ciepło, ciepła woda, woda lodowa, centrala wentylacyjna, woda wytworzona, ścieki oczyszczone gospodarczo oraz odsprzedaż wody do obcych budynków kalkulacja stawek najmu / dzierżawy nieruchomości ...

 • Zakres czynności: wydawanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla podmiotów zewnętrznych, Spółek Grupy PKP oraz wydawanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania opinii ZUD i KZUDP wydawanie opinii do odstępstwa od warunków określonych w art. 53 ustawy transporcie kolejowym opiniowanie korespondencji organów administracji publicznej dotyczącej wydawania decyzji administracyjnych dla ...

do góry