PBDI S.A.

TORUŃ, kujawsko-pomorskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Budownictwo
Liczba pracowników:
265
Adres WWW:
http://www.pbdi.pl/

Prezentacja firmy

Firma PBDI
W dniu 31 grudnia 2010 roku doszło do połączenia się w drodze przejęcia przez Spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (Spółka Przejmująca) Spółki Rembet Plus sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w zamian za akcje. W związku z dokonanym połączeniem Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Rembet Plus sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2010 roku.

W wyniku połączenia się Spółek Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zmieniło firmę na Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.











Konsolidacja wskazanych Spółek ma na celu wzmocnienie ich potencjału produkcyjno-ekonomicznego oraz wykorzystanie efektu skali w celu dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Erbud w segmencie inżynieryjno-drogowym. Doskonałe zaplecze techniczne, doświadczenie i referencje, a także wysokiej klasy kadra menedżerska i wykonawcza konsolidowanych podmiotów stanowią doskonałą bazę dla ekspansji nowo powstałej Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim.

Obecna sytuacja pozwala naszej firmie na realizowanie projektów każdej wielkości. Posiadamy szeroką gamę sprzętu ciężkiego, pozwalającego realizować roboty drogowe i ziemne w każdych warunkach. Są to między innymi: koparki gąsienicowe, koparki kołowe, spycharki, walce wibracyjne, wywrotki czteroosiowe, koparko-ładowarki, nośniki teleskopowe, zagęszczarki od 70kg do 600kg.

Nasza firma posiada również wykwalifikowana kadrę inżynierską oraz doświadczonych pracowników fizycznych i operatorów maszyn. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zawiązane z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” w Toruniu. W marcu 1999r. aktem notarialnym, Spółka przejęła majątek Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania. Podkreślenia wymaga to, że akcjonariusze posiadali bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania siecią dróg jak i realizacji robót branżowych zdobyte w trakcie pracy na różnych szczeblach w jednostkach terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Systematyczna modernizacja firmy oraz zakupy nowych maszyn i urządzeń pozwoliły na zwiększenie sprzedaży z 24 do ponad 60 mln zł za ostanie lata, przy osiąganiu satysfakcjonującego poziomu rentowności. Od maja 2008r. Spółka działa w strukturze notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy kapitałowej ERBUD. Realizujemy szeroką gamę robót branżowych, od tzw. bieżącego utrzymania dróg, oznakowania poziomego i pionowego do robót inwestycyjnych. Kontrakty uzyskujemy poprzez udział w przetargach organizowanych przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli oraz podmioty prywatne. Prowadzone są działania w kierunku zmiany charakteru firmy na wykonawcę ponadregionalnego. Zatrudniamy 125 pracowników, z czego 20% to kadra inżynieryjno-techniczna. Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach i seminariach dających możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz wymiany doświadczeń. Poważnym forum ułatwiającym inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych jest zrzeszająca większość branżowych firm wykonawczych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, której jesteśmy jednym z członków założycieli.

PBDI S.A.

Nie znaleziono żadnych ofert pracy

do góry