Navotech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Zabrze, śląskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Budownictwo
Liczba pracowników:
40
Adres WWW:
http://www.navotech.com.pl

Prezentacja firmy

Urządzenia ochrony Środowiska:

Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych,
Oczyszczalnie ścieków 3-2000 RLM, Obiegi zamknięte myjni, Przepompownie wody i ścieków, Neutralizatory kwasów, Odzysk wody deszczowej, Komory drenażowe, Klapy zwrotne (burzowe), Regulatory przepływu, Zbiorniki: przemysłowe, magazynowe, retencyjne.


Przemysł:

Zbiorniki magazynowe, technologiczne, układy koagualcji i flotacji ścieków, zestawy dozujące, neutralizacja wody i ścieków, dezynfekcja wody i ścieków, stacje uzdatniania wody, desorbery, aeratory, chemoodporne instalacje wentylacyjne, montaże.

Usługi i Serwis:

Projektowanie, produkcja, montaż, rozruch i utrzymanie urządzeń i instalacji w inżynierii środowiska.
Serwis urządzeń i instalacji przemysłowych , Remonty i renowacje, Przyrządy kontrolne i pomiarowe, Transport odpadów ciekłych, Spawanie PE, PP, PVC.

Navotech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Nie znaleziono żadnych ofert pracy

do góry