BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 719

ofert pracy

 • naczelnik wydziału

  Warszawa, mazowieckie

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:naczelnik wydziału do spraw kierowania pracami Wydziału Koordynacji i Programowania w Wydziale Koordynacji i Programowania w Departamencie Oceny Skutków Regulacji w Centrum Analiz StrategicznychKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na ...

 • kierownik kancelarii tajnej

  Warszawa, mazowieckie

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kierownik kancelarii tajnej do spraw kierowania Kancelarią Tajną w Kancelarii Tajnej Biura OchronyKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kierowanie pracami Kancelarii Tajnej pod nadzorem Pełnomocnika ds. Ochrony ...

 • referent prawny

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Zamówień Publicznych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawny w Wydziale Kontroli Systemowej i Zawiadomień Departamentu Kontroli Zamówień Publicznychul. Postępu 17A, 02-676 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza zgodności postępowań o zamówienie publiczne, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw obsługi merytorycznej Rady do Spraw Uchodźców w Wydziale obsługi Rady do Spraw Uchodźców Departamentu Społeczeństwa ObywatelskiegoKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:obsługa postępowań Rady ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw praw człowieka w Wydziale do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw CzłowiekaMinisterstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ...

 • inspektor wojewódzki

  Gorzów Wielkopolski, lubuskie

  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki SpołecznejLubuski Urząd Wojewódzkiul. Jagiellończyka 866-400 Gorzów Wlkp.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kontrola jakości zadań realizowanych w ...

 • zastępca naczelnika wydziału

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca naczelnika wydziału do spraw koordynowania i nadzoru realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontówul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,koordynowanie i nadzorowanie ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy ekspert ds. produktów leczniczych w Wydziale Oceny Dokumentacji Dotyczącej Bezpieczeństwa Stosowania Produktów Leczniczych w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów LeczniczychUrząd Rejestracji Produktów ...

 • starszy inspektor

  Katowice, śląskie

  Urząd Statystyczny w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i SzkoleniaUrząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku ...

 • referent

  Katowice, śląskie

  Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2)Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i CiepłaUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w ...

 • starszy specjalista

  Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKomendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista starszy specjalisty – inspektor nadzoru w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i ZaopatrzeniaWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynieim. gen. bryg. Stefana Pasławskiegoul ...

 • młodszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalista w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Rejestracji Produktów LeczniczychUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje ...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ChojnicachPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do eksportu na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Zespół ds. bezpieczeństwa żywnościInspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łużycka 1A, 89-600 ...

 • inspektor

  Aleksandrów Kujawski, kujawsko-pomorskie

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie KujawskimPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw inspekcji i kontroli PINBul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów KujawskiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru ...

do góry