BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 447

ofert pracy

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ochrony środowiska w transporcie i KPO w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu 00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planuje, inicjuje i monitoruje działania na rzecz ograniczenia ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych 80-435 Gdańsk ul. Biała 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analiz stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw finansów samorządu terytorialnego w Wydziale Opiniowania Spraw Samorządu Terytorialnego, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty ...

 • specjalista

  Szczecin, zachodniopomorskie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym 70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych) opracowanie projektów ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Archiwów 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentacji dla realizowanych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; przygotowywanie dokumentacji w ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw zamówień publicznych i zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego 80-435 Gdańsk ul. Biała 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza projekty pism adresowanych do innych organów administracji publicznej i zainteresowanych ...

 • kierownik oddziału

  Świnoujście, zachodniopomorskie

  Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Energetycznym 70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kieruje, nadzoruje i sprawuje kontrole nad podległymi pracownikami Oddziału, zabezpiecza właściwe warunki pracy; sprawuje nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym urządzeń, instalacji i ...

 • wizytator

  Wadowice, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Wadowicach 31-153 Kraków ul. Szlak 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej ...

 • wizytator

  Tarnów, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Tarnowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej ...

 • wizytator

  Nowy Sącz, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Nowym Sączu 31-153 Kraków ul. Szlak 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej ...

 • inspektor

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Nadzoru i Koordynacji 85-959 Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonuje zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustaw: z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych kontroluje komórki ...

 • wizytator

  Kraków, małopolskie

  Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego 31-153 Kraków ul. Szlak 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne 00-373 Warszawa Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpracuje z rzeczoznawcami powołanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przygotowuje i ...

do góry