BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 536

ofert pracy

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych ...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawieul. H. Sienkiewicza 300-015 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:współuczestniczenie w opracowywaniu merytorycznym oraz redakcyjnym bieżących publikacji zbiorczych (w języku polskim i angielskim) w zakresie określonych obszarów ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie założeń planów, strategii i programów oraz prowadzenie audytów regionalnych programów operacyjnych dla województw dolnośląskiego, pomorskiego, lubelskiego i łódzkiego w ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie dokumentacji technicznych do wszczęcia postępowań przetargowych w zakresie działalności Biura w celu realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacji w ...

 • Krajowa Informacja SkarbowaDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystentKrajowa Informacja Skarbowaul. T. Sixta 1743-300 Bielsko-BiałaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych w zakresie podatku dochodowego od ...

 • Urząd Statystyczny w Zielonej GórzeDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz statystykUrząd Statystyczny w Zielonej Górze ul. Spokojna 1 65-954 Zielona GóraZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Obsługa sekretariatu w systemie elektronicznego obiegu dokumentów(SEOD) z wykorzystaniem aplikacji eBiuro w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania UrzęduObsługa poczty ...

 • Komenda Powiatowa Policji w ŚwiebodzinieKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Powiatowa Policji w Świebodzinie ul. Zielona 2 66-200 ŚwiebodzinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw kadrowych pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, związanych z nawiązaniem ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie i prowadzenie prac organizacyjnych w zakresie spisów powszechnych i badań masowych zgodnie z harmonogramami realizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnego ...

 • Ministerstwo Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaPlac Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:• Koordynowanie i udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa w zakresie rozwoju miast, polityki miejskiej w wymiarze europejskim i wymiaru terytorialnego, w tym ...

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w SzczecinieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorZachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinieul. Wały Chrobrego 470-502 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku zgodnie z klasyfikacją rodzajową, w tym wprowadzanie zmian w stanie majątku ...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ŚwidnicyPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorInspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy, ul. Łukasińskiego 13,58-100 ŚwidnicaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:• Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w celu prawidłowego naliczania dodatków ...

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w KrakowieDyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej (akredytywa, zobowiązania)terminowe regulowanie zobowiązań,realizacja płatności w systemie bankowości elektronicznej a także ...

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w zakładach pracy chronionej oraz u organizatorów zakładów aktywności zawodowej w zakresie spełniania warunków i obowiązków, wynikających z posiadania ...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w BochniPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyInspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochniul. Partyzantów 632-700 BochniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad monitorowaniem ...

do góry