BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 719

ofert pracy

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Środowiska Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Weryfikowanie deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażających (IW) do Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ...

 • inspektor nadzoru budowlanego

  Legnica, dolnośląskie

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LegnicyPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy Plac Słowiański 159-220 LegnicaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychul. Wspólna 2/400 - 926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich, potwierdzanie okresów świadczenia pracy i ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających ...

 • radca prawny

  Rzeszów, podkarpackie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowieal. J. Piłsudskiego 3835 – 001 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikowanie pod względem formalnoprawnym projektów wzorów umów, projektów umów cywilnoprawnych i porozumień oraz ...

 • starszy inspektor

  Rzeszów, podkarpackie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowieal. J. Piłsudskiego 3835 – 001 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach głównie dla przedsięwzięć ...

 • inspektor weterynaryjny

  Radzyń Podlaski, lubelskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu PodlaskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskimul. Warszawska 10021-300 Radzyń Podlaski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzętaWykonywanie zadań ...

 • specjalista

  Rzeszów, podkarpackie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowieal. J. Piłsudskiego 3835 – 001 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach głównie dla przedsięwzięć innych niż ...

 • inspektor weterynaryjny

  Radzyń Podlaski, lubelskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu PodlaskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskimul. Warszawska 10021-300 Radzyń Podlaski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzętaNadzór nad zdrowiem zwierząt ...

 • specjalista

  Rzeszów, podkarpackie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowieal. J. Piłsudskiego 3835 – 001 RzeszówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach głównie dla przedsięwzięć ...

 • inspektor

  Gorzów Wielkopolski, lubuskie

  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorLubuski Urząd Wojewódzkiul. Jagiellończyka 866-400 Gorzów Wlkp.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikowanie, kontrolowanie oraz księgowanie przekazanych dotacji ujętych w budżecie państwa części 85/08-województwo lubuskieprowadzenie nadzoru nad ewidencją wydatków ...

 • laborant

  Kalisz, wielkopolskie

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:laborantWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Grunwaldzka 25060-166 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie badań Przygotowywanie próbekPrzygotowywanie odczynników, szkła, materiałów pomocniczych oraz środowiska badańWykonywanie czynności w ...

 • starszy laborant

  Poznań, wielkopolskie

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy laborantWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Grunwaldzka 25060-166 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie badań Przygotowywanie próbekPrzygotowywanie odczynników, szkła, materiałów pomocniczych oraz środowiska badańWykonywanie ...

 • inspektor

  Kraków, małopolskie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Mogilska 2531-542 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,uczestniczenie w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w ...

 • referent

  Katowice, śląskie

  Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestrowanie i przyjmowanie do realizacji tytułów wykonawczych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i nadania klauzuli wykonalnościProwadzenie postępowania egzekucyjnego ...

do góry