BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 561

ofert pracy

 • referent

  Kraków, małopolskie

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie gospodarki mandatowej,nadzór nad dokumentacją kontrolną przekazywaną przez inspektorów ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Współpracuje z emigracyjnymi i polonijnymi instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie kultury i ochrony ...

 • referent

  Toruń, kujawsko-pomorskie

  Izba Administracji Skarbowej w BydgoszczyDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentul. Dr. E. Warmińskiego 1885-950 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku ...

 • informatyk

  Koluszki, łódzkie

  Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w KoluszkachKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:informatykKomenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach95 - 040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62fZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:występowanie na wniosek kierownika jednostki o nadanie, odebranie oraz modyfikację ...

 • specjalista

  Siedlce, mazowieckie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w SiedlcachPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach08-110 Siedlceul. Kazimierzowska 29Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracownikow urzędu oraz urzędowych lekarzy weterynariiprzygotowywanie danych do sprawozdań ...

 • inspektor weterynaryjny

  Nakło nad Notecią, kujawsko-pomorskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nakle nad NoteciąPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Nakle n. Not. ul. Dworcowa 26, 89-100 Nakło n. Not.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnychnadzór nad przeprowadzaniem badań kontrolnych zakażeń zwierzątprowadzenie ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w KrośniePodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:laborant w zakładzie higieny weterynaryjnejWojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnieul. ks. Piotra Ściegiennego 6A38-400 KrosnoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie próbek świń i dzików do badań w kierunku włośnicy metodą wytrawiania ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z programowaniem i monitorowaniem wykorzystania funduszy europejskich na realizację polityki energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do Programu Operacyjnego ...

 • inspektor wojewódzki

  Białystok, podlaskie

  Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej w trakcie procesu inwestycyjnego oraz prowadzenie spraw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi zrealizowanych zadań, kontrola ...

 • starszy specjalista

  Białystok, podlaskie

  Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji oraz ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonuje zadania wynikające z uczestnictwa Polski w Programie Kreatywna Europa, Programie Europa dla Obywateli, inicjatywie ...

 • starszy inspektor

  Warszawa, mazowieckie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawieul. H. Sienkiewicza 300-015 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie przestrzegania i stosowania ...

 • referent

  Wejherowo, pomorskie

  Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu prawidłowego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,badanie ...

 • specjalista

  Wrocław, dolnośląskie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 82, 50-441 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wspieranie prac Planisty Regionalnego w prowadzeniu i obsłudze biurowo-administracyjnej projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 ...

do góry