BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 412

ofert pracy

 • Urząd Transportu Kolejowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Transportu KolejowegoAl. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, Energia i Sterowanie, budowanych lub ...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w OstrołęcePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęceul. Składowa 8A07-410 OstrołękaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ocenia analizę ryzyka w typowaniu gospodarstw do danego obszaru kontroli w celu wytypowania gospodarstw do kontroli w danym obszarze ...

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Szwajcarska 5 61-285 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu administrowania środkami trwałymi i wyposażeniem, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad mieniem WITD w PoznaniuPrzygotowanie ...

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w StargardzieWojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatykWojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzieul. 11 Listopda 3a73-110 StargardZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Testowanie, instalowanie oraz aktualizowanie oprogramowania w administrowanych systemach teleinformatycznych,Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w MyśliborzuPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy inspektor nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanegoul. Północna 1574-300 MyślibórzZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane zastrzeżonych do ...

 • Komenda Powiatowa Policji we WrześniKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Powiatowa Policji we Wrześni 62-300 Września ul. Szkolna 23Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestracja w systemie KSIP kart PRD 5Wprowadzenie grafików ogólnych służbyWykonywanie zadań związanych ze sprawdzaniem i wprowadzaniem danych do systemów ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w BiałymstokuPodlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 26BZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Obserwacje upraw i rejestracja terminu pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych nie podlegających obowiązkowi zwalczaniaPrzyjmowanie ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta LublinPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublinul. Fryderyka Chopina 5, 20-026 LublinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu ...

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegoul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ewidencjonuje dokumenty księgowe dot. kosztów wraz z ich dekretacją zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dostarczenia ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych) w tym zakresie;Przygotowywanie zautomatyzowanych procedur wyliczania kosztów ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ŚwidwiniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny księgowyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanegoul. Kołobrzeska Nr 4378-300 ŚwidwinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości i obsługa kadrowa inspektoratu,wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:sekretarzMinisterstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji bezpośrednio, telefonicznie, a także poprzez pocztę elektroniczną Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska oraz ...

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w SzczecinieSzef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyul. Potulicka 3 70-952 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie pod nadzorem merytorycznym postępowań odszkodowawczych w sprawach wypadków i chorób w związku ze służbą wojskową sprawdzanie pod względem wymogów formalnych dokumentacji ...

 • Komenda Powiatowa Policji w WadowicachKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Lwowska 13, 34-100 WadowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zarządzanie i administracja siecią i urządzeniami łączności w rejonie działania KPP Wadowice.Instalowanie , przeglądy sprzętu łączności przewodowej i bezprzewodowej w rejonie KPP Wadowice .Instalowanie i ...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w TucholiPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Kopernika 289-500 TucholaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie i koordynowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, wprowadzaniem na ...

do góry