BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 400

ofert pracy

 • referent

  Katowice, śląskie

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w KatowicachSzef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw osobowych w Sekcji OgólnejZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:redaguje rozkaz dzienny Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach;sporządza wyciągi z rozkazu dziennego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach dotyczących działalności służbowej żołnierzy i ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista w Wydziale Badań i Strategii Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i ŚrodowiskaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Inicjuje, koordynuje i monitoruje prace nad analizą i zaspokojeniem potrzeb informacyjnych w obszarze polityki spójności w celu wypracowania ...

 • inspektor

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw obsługi medialnej i promocji przedsięwzięć w Wydziale Komunikacji SpołecznejZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udziela wywiadów przedstawicielom mediów w sprawach realizowanych przez policjantów garnizonu stołecznego ( z wyłączeniem wydarzeń o charakterze ...

 • podreferendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarz do spraw postępowań uchodźczych w Wydziale III Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań UchodźczychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Bierze udział w prowadzeniu postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na ...

 • starszy specjalista

  Tczew, pomorskie

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w TczewieKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw kwatermistrzowsko-technicznych Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie spraw związanych z gospodarką umundurowania, odzieżą specjalną i ekwipunkiem osobistym ...

 • Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku MazowieckimKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych do spraw nadzoru nad ochroną informacji niejawnych jednostki Zespół ds. Ochrony Informacji NiejawnychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad ochroną informacji niejawnych ...

 • starszy księgowy

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy księgowy do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki w Wydziale Finansów i BudżetuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Weryfikuje, dekretuje oraz księguje dokumenty finansowo-księgowe w zakresie dochodów przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,Weryfikuje ...

 • starszy księgowy

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy księgowy do spraw ewidencji składników majątku w Wydziale Finansów i BudżetuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Weryfikuje dokumenty finansowo-księgowe związane z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, środków trwałych w ...

 • inspektor wojewódzki

  Wrocław, dolnośląskie

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli FinansowejZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu ...

 • starszy specjalista

  Wrocław, dolnośląskie

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów PublicznychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie i weryfikowanie sprawozdań ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw CudzoziemcówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowuje projekty zaświadczeń oraz projekty odpowiedzi na zapytania instytucji zewnętrznychprowadzi sprawy z zakresu cofnięć zezwoleń na pobyt i ...

 • referent prawno-administracyjny

  Wrocław, dolnośląskie

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawno-administracyjny do spraw skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i SkargZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie skarg i wniosków należących do właściwości wojewodyprzyjmowanie ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw funduszy europejskich Departament Rozwoju ArchiwówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich prowadzonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i nadzór nad realizacją ...

 • asystent

  Leszno, wielkopolskie

  Krajowa Informacja SkarbowaDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystent do spraw wydawania wiążących informacji stawkowych w Drugim Dziale Wydawania Wiążących Informacji Stawkowych KDSL1-2Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzi w pierwszej instancji postępowania w sprawach dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), w tym ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz w Wydziale Promocji i Mediów w Departamencie Promocji Funduszy EuropejskichZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi profile w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych (m.in. pełni funkcję redaktora/ wyszukuje treści/ publikuje materiały na ...

do góry