BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 449

ofert pracy

 • starszy referent

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw administracyjno-technicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym 85-018 Bydgoszcz ks. Piotra Skargi 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem samochodów oraz ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw interoperacyjności w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne w celu stwierdzenia obowiązku (lub jego braku) uzyskania ...

 • inspektor

  Poznań, wielkopolskie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw decyzji o środowiskowych uwarunkowań i przedsięwzięć liniowych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko 60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie pod nadzorem postępowań w sprawie ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia księgowości w zakresie dochodów urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat ...

 • starszy inspektor

  Gdańsk, pomorskie

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw zaopatrzenia w materiały konserwacyjno-budowlane i administracji merytorycznej systemu SWOP w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja, planowanie i koordynacja działań ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w komórkach ...

 • młodszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw zmian porejestracyjnych w Wydziale Zmian Porejestracyjnych Produktów Leczniczych w Procedurze Narodowej w Departamencie Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych 02-222 Warszawa Al ...

 • inspektor weterynaryjny

  Leszno, wielkopolskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 64-100 Leszno ul. Święciechowska 150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt ...

 • główny specjalista

  Kraków, małopolskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw systemów informatycznych w tunelach drogowych w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 31-542 Kraków ul. Mogilska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi bieżącą kontrolę funkcjonowania ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Współpracy Międzynarodowej 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje informacje i komunikaty z zakresu unijnej polityki energetycznej oraz innych aspektów ...

 • inspektor weterynaryjny

  Lipno, kujawsko-pomorskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 87-600 Lipno ul. Sierakowskiego 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt wykonuje zadania w ...

 • starszy specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Instaluje, konfiguruje, monitoruje oprogramowanie serwerowe w celu jego optymalnego wykorzystania oraz wdraża nowe ...

 • specjalista

  Poznań, wielkopolskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw weryfikacji dokumentacji projektowej w Wydziale Nadzoru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 60-763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współuczestniczy w nadzorowaniu wykonania dokumentacji ...

 • główny księgowy

  Radom, mazowieckie

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy do spraw księgowo - kadrowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu 26-616 Radom ul. Wjazdowa 4A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ...

 • specjalista

  Poznań, wielkopolskie

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rozliczeń w Wydziale Nadzoru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 60-763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje programy inwestycji i ich aktualizacje w tym wykonuje zadania związane z ...

do góry