BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
100
Adres WWW:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1 - 15 z 449

ofert pracy

 • specjalista

  Kraków, małopolskie

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru zadań inwestycyjno-remontowych oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów 31-571 Kraków Ul. Mogilska 109 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielnie pełni nadzór inwestorski (merytorycznie) nad ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 80-874 Gdańsk Na Stoku 50 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów ...

 • inspektor ochrony zabytków

  Krosno, podkarpackie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze WUOZ w Krośnie 37-700 Przemyśl ul.Jagiellońska 29 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych, weryfikowanie dokumentów oraz opracowywanie decyzji ...

 • główny specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale e-Zdrowia w Departamencie Innowacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w komisjach przetargowych oraz w opracowywaniu dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach z obszaru e-zdrowia ...

 • starszy referent

  Sosnowiec, śląskie

  Komenda Miejska Policji w Sosnowcu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych Jednoosobowego Stanowiska do spraw Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Komisariacie Policji I w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul. Piłsudskiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje i sprawdza poprawność ...

 • specjalista

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i azylu w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych 00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13.06 ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 80-874 Gdańsk Na Stoku 50 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania ...

 • inspektor

  Koroszczyn, lubelskie

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Oddział Biała Podlaska 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza ...

 • główny księgowy

  Sokołów Podlaski, mazowieckie

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy do spraw księgowo-kadrowych - jednoosobowe stanowisko 08-300 Sokołów Podlaski Oleksiaka Wichury 3A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonywanie ...

 • inspektor

  Warszawa, mazowieckie

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, Wydział Organizacyjny 01-171 Warszawa Ul. Młynarska 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję wpływają do Biura za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przekazywanej osobiście ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Departamencie Rynku Pracy 00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bada zgodność strategii i programów w zakresie ...

 • specjalista

  Wrocław, dolnośląskie

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw płac w wydziale księgowości 50-155 Wrocław ul. Purkyniego 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Samodzielnie rozlicza wynagrodzenia pracowników Inspektoratu, prowadzi dokumentację płacową, prowadzi kartoteki zasiłkowe ...

 • starszy specjalista

  Gdańsk, pomorskie

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko 80-748 Gdańsk Chmielna 54/57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora ...

 • starszy referent

  Wałbrzych, dolnośląskie

  Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw kancelaryjno-biurowych Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji II w Wałbrzychu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonuje pisma jawne i niejawne wpływające i wypływające z ...

 • specjalista

  Kutno, łódzkie

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie Komedant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kadr Samodzielne stanowisko ds. kadr 99-300 Kutno ul. 1-go Maja 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego  Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników ...

do góry