#

Zespół szkół i placówek oświatowych, nauczyciel wspomagający

Zespół Szkół Nr 2

Otwock, mazowieckie

Zespół szkół i placówek oświatowych, nauczyciel wspomagający

Miejsce pracy: Otwock

Dane adresowe:

Typ: Zespół szkół i placówek oświatowych
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Nr 2
Miejscowość: Otwock
Ulica: Pułaskiego
Nr domu: 7
Kod pocztowy: 05-400

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 22
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2023-09-08
Termin składania dokumentów: 2023-09-30
Opis oferty pracy:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku „NUKLEONIK” zatrudni od zaraz- od września 2023 roku nauczyciela wspomagającego - pedagogika specjalna na cały etat.

Poszukujemy nauczycieli pełnych pasji, zaangażowanych w pracy z młodzieżą, otwartych na nowe wyzwania i możliwości. Oferujemy stabilną pracę w życzliwej atmosferze z możliwością rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: sekretariat@nukleonik.pl z dopiskiem w temacie wiadomości CV_nazwa przedmiotu

 

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następujące formuły:

-Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art.7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Nr 2   w Otwocku moich danych osobowych  w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Nauczyciela. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt.11 RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół  Nr 2  siedzibą w Otwocku, ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock;

2) Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@nukleonik.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 22 779 30 70;

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku (pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia)

 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 m-ce w celu przyszłych rekrutacji;

 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi