Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2021.

Zastępca Zarządcy Rejonu

Białystok, podlaskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Co możemy Ci zaoferować?

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • administrowanie budynkiem dworca Białystok
 • nadzór nad administrowaniem budynkami i lokalami na terenie województwa: podlaskie (całe) i część mazowieckiego, powiaty: ostrołęcki, M.Ostrołęka, ostrowski
 • bieżący nadzór oraz ocena stanu techniczno-eksploatacyjnego Nieruchomości w obszarze działania Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości
 • bieżący nadzór i kontrola realizacji napraw, remontów, modernizacji oraz likwidacji budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych
 • nadzór i kontrola na bieżącym utrzymywaniem porządku i czystości w obszarze administrowania nieruchomości i podejmowanie działań dla zapewnienia estetyki na zarządzanych nieruchomościach
 • udział w komisjach odbioru wykonywanych napraw remontów, modernizacji i likwidacji obiektów
 • w czasie nieobecności Zarządcy Rejonu, pełnienie jego funkcji po otrzymaniu takiego polecenia

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia wyższego technicznego
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętności organizacji pracy
 • biegłej znajomości programów Word, Excel
 • odporności na stres
 • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
 • znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych
 • rzetelności, terminowości
 • czynnego prawa jazdy kat. B

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry