Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0240


Obowiązki:

1. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2. Usprawnianie organizacji , metod i form pracy podległych pracowników;
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień;
4. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami na rzecz Ośrodka;Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne :- obywatelstwo polskie- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- niekaralność za przestę pstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe- nieposzlakowana opinia- wykształcenie wyższe- co namniej 5- letni staż pracy- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocyw rodzinie, kodeksu postępowania dministracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznychWymagania dodatkowe : - doświadczenie w kierowaniu zespołem- kreatywność- dyspozycyjność


Miejsce pracy: PIASTÓW 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie, powiat: krośnieński, woj: lubuskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumnetów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ściagane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek Termin składania dokumentów do dnia 30 kwietnia 2021 r do godz. 14.30

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa
do góry