Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/0581


Obowiązki:

Wartownik (ODDZIAŁ WART CYWILNYCH m. Łomża):
-znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony obiektów wojskowych, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;
-znajomość i wykonywanie obowiązków na poszczególnych posterunkach zgodnie z Tabelą Posterunków;
-przestrzeganie porządku dnia warty, toku pełnienia służby oraz zasad współżycia społecznego OWC;-składanie do Dowódcy Warty telefonicznych meldunków o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku.Wymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej wydana przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): wykształcenie min. średnie; umiejętność zachowania spokoju i opanowania w trudnych sytuacjach.


Miejsce pracy: Al. Legionów 133, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: życiorys (c.v.), list motywacyjny; *TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 13.07.2020r. na adres pocztowy: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem: Ogłoszenie o pracę WARTOWNIK -OWC ŁOMŻA lub na adres internetowy wyłącznie w pliku pdf.: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl; Temat wiadomości: Ogłoszenie o pracę WARTOWNIK -OWC ŁOMŻA *Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). *Pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. *O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. *Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu dokumentów aplikacyjnych pod wskazany adres internetowy). Pracodawca nie zwraca otrzymanych aplikacji. *Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Rozpatrzeniu nie będą podlegać aplikacje nie spełanijące wymagań określonych w ogłoszeniu, a także aplikacje, które nie zawierają wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. *INFORMACJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA UDZIELA: Sekcja Personalna 25.WOG: tel. 261398817 lub 261398833; Komendant Oddziału Wart Cywilnych Łomża: tel. 261385315 * pełna informacja o ogłoszeniu (wraz z klauzulą informacyjną) znajduje się na stronie:https://25wog.wp.mil.pl/u/WARTOWNIK_26.06.2020.pdf

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/06/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Sprzedaż / Handel / Praca w sklepie , Praca Obsługa klienta , Praca Sprzedaż - Przedstawiciele handlowi
do góry