Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/03/2020.

UNI-FORM - Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) - Łódź

Łódź i okolice, łódzkie

Moto-Mark

Opis stanowiska pracy

Samodzielne stanowisko pracy na budowach w Łodzi i okolicy.
Główne zadania:
1. Reprezentowanie Zamawiającego - na mocy odrębnych pełnomocnictw - wobec władz, urzędów i Generalnego Wykonawcy w postępowaniach i czynnościach związanych z przygotowaniem i wykonaniem budowy
2. Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą.
3. Kontrola realizacji harmonogramu rzeczowego i finansowego robót.
4. Dokonywanie odbiorów technicznych w okresach rozliczeniowych i akceptowanie protokołów odbioru robót stanowiących podstawę do fakturowania, udział w pracach komisji odbioru ostatecznego inwestycji od Generalnego Wykonawcy i przekazania jej użytkownikowi oraz udział w komisyjnych przeglądach obiektu w okresie gwarancji.
5. Kontrola i potwierdzenie prawidłowości przerobów wystawianych przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – jako podstawy do ich realizacji, prowadzenie rejestru wydatkowanych kwot na prowadzenie robót oraz wykonywanie sprawozdawczości dla Zamawiającego w tym zakresie.
6. Weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych proponowanych przez Generalnego Wykonawcę bądź jego podwykonawców oraz opracowań projektowych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub na jego zlecenie. Kompletowania wszystkich świadectw dopuszczenia, atestów, oświadczeń dostawców oraz indywidualnych dokumentacji technicznych wyrobów jednostkowego stosowania oraz wyników testów i prób urządzeń na budowie.
7. Obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

Wymagania

1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń
2. uprawnienia elektryczne bez ograniczeń
3. uprawnienia sanitarne bez ograniczeń
4. obsługa komputera
5. prawo jazdy B

Mile widziane
1. kosztorysowanie
2. znajomość programów CAD
3. OSOBY PROWADZĄCE WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Prezentacja firmy

Jesteśmy firmą doradztwa technicznego wykonującą opracowania projektowe, zajmującą się... zarządzaniem projektami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i drogowego. Firma powstała w styczniu 2001 roku związując grupę inżynierów kilku branż budowlanych pracujących ze sobą od kilku lat jako osobne podmioty gospodarcze.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/03/2013
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
3
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry