Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/01/2020.

Technik farmaceutyczny - Tychy

śląskie

Praca.farmacja.pl

Opis stanowiska pracy

Apteki Pełne Zdrowia to dynamicznie rozwijająca się sieć aptek, działającą na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. W ciągu blisko 20 lat działalności naszej firmy, w trosce o naszych Pacjentów, dzięki doskonałemu zespołowi farmaceutów i pracowników Apteki Pełne Zdrowia wyróżniły się na tle innych placówek, zyskały renomę i wprowadziły nowe, wysokie standardy jakości obsługi klienta.Aktualnie do naszej apteki w Tychach poszukujemy:Technik FarmaceutycznyMiasto: TychyRegion: Śląskie Oferujemy:•             Umowę o pracę na pełen etat oraz stabilność zatrudnienia•             Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego•             Atrakcyjny system premiowy•             Ciekawą i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole•             Pakiet Sportowy Jeżeli chcesz dołączyć do Zespołu Apteki Pełne Zdrowia, prześlij swoje CV poprzez Aplikuj. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna, z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 11a, 32-600 Oświęcim, KRS 0000627302, w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna lub innych spółek prowadzących Apteki Pełne Zdrowia i kontaktowania się ze mną w sprawach prowadzonych rekrutacji.
Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna, z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 11A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627302, posiadającą NIP 5492102506, REGON 852502383 2. Kontakt z Administratorem Danych – Anna Joniec-Bieniek. E-mail: aniajoniec@interia.pl 3. Informacje dotyczące kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę - Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, będą przetwarzane w szczególności w celu: a) prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów; b) prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę; c) zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami; - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy; - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy: a) kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe inne niż adres korespondencyjny w celach związanych z rekrutacją; b) archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacji jeżeli kandydat wyraził na to zgodę; - Na podstawie art.9 ust. 2 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; Informacje dotyczące kandydatów do podjęcia współpracy na podstawie innych niż umowa o pracę umów cywilno-prawnych - Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu zawarcia umowy o współpracę, będą przetwarzane w szczególności w celu: a) kontaktu w celu umówieniu spotkania lub weryfikacji aplikacji; b) sprawnego przebiegu procesu zmierzającego do zawarcia umowy o współpracę, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów; c) zawarcia umowy o współpracę; - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów ; Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna lub inne spółki sieci Apteki Pełne Zdrowia, w ramach której przetwarzamy Państwa dane osobowe, z którymi Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, włączając w to pracowników i współpracowników tych podmiotów; podmioty świadczące usługi na zlecenie Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna, jak np. obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, z którymi to podmiotami Libra Kosek, Joniec Bieniek Spółka Jawna zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy, 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres: a) niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa aplikacji; b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę/współpracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę/współpracę c) jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat; d) w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń; 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. W przypadku procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia umowy o pracę podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla farmaceutów i techników farmaceutycznych

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Laboratorium / Farmacja / Biotechnologia
do góry