Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

SZEF KUCHNI

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

ŻŁOBEK NR 6

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/0609


Obowiązki:

Przygotowywanie posiłków według norm obowiązujących w żywieniu do lat 3. Stosowanie w trakcie procesu technologicznego zasad dobrej praktyki higienicznej i zasad bezpieczeństwa zdrowego żywienia w żłobku. Wydawanie posiłków. Utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń, dbanie o powierzony sprzęt. Dbałość o prawidłową zgodną z wymogami organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp i p.poż . Wykonywanie czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.Wymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku, zaświadczenie z Sądu o niekaralności , doświadczenie w pracy w kuchni (żywienie zbiorowe), książeczka sanitarno-epidemiologiczna, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy i współpracy w zespole Praca pon.-pt. 6-14


Miejsce pracy: 1 - GO MAJA 7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wykaz wymaganych dokumentów: List motywacyjny oraz życiorys opatrzony klauzulą: RODO; Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, kwalifikacje i staż pracy, Oświadczenie: - jestem obywatelem polskim; - ukończone 18 lat; -posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.06.2020 do godz. 13.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem NABÓR - kucharz pocztą lub osobiście u Dyrektora Żłobka Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 1 Maja 7 (w godzinach 8.00- 13.00). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki będą ogłoszone do 30 czerwca 2020 r. Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/06/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Sprzedaż / Handel / Praca w sklepie , Praca Obsługa klienta , Praca Sprzedaż - Przedstawiciele handlowi
do góry