#

STRAŻNIK MIEJSKI- APLIKANT R78/0994-474/24

STRAŻ MIEJSKA

Włocławek, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/0993


Obowiązki:

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości światków zdarzenia. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Wymagania pożądane:

Zawód:

  • Strażnik gminny / miejski

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędna: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia, pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, niekaralność sądowa, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odporność na stres, umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dyspozycyjność, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, przydatnych w pracy na stanowisku strażnika miejskiego np. pr. jazdy kat. B. sztuki walki, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegóły oferty: https://tiny.pl/dwd6d


Miejsce pracy: BOJAŃCZYKA 11/13, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Własnoręcznie podpisany: życiorys zawodowy ze zdjęciem (CV), list motywacyjny, oświadczenie: o niekaralności, o nieposzlakowanej opinii, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Oświadczenie o statusie uczestnika naboru jako bezrobotnego i zarejestrowanego we właściwym Urzędzie Pracy lub nie posiadaniu takiego statusu. Kopie: dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, świadectw pracy. kopia dowodu osobistego, kopia książeczki wojskowej. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.).Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dokumenty uczestnika naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Komendzie Straży Miejskiej dotyczy ogłoszenia z dnia 26 kwietnia 2024r." należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej, pokój nr 2 (sekretariat) w godz. od 8.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek terminie do dnia 31 maja 2024r. do godz. 10.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do jednostki Straży Miejskiej).Miejsce składania dokumentów:Siedzibia Straży Miejskiej, pokój nr 2 (sekretariat) ul. Bojańczyka 11/13 87-800 WłocławekSzczegóły: https://bip-sm.um.wlocl.pl/download/attachment/108/konkurs-na-stanowisko-pracy-straznika-miejskiego-2-etaty.pdf

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
06/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Sprzedaż / Handel / Praca w sklepie, Praca Obsługa klienta, Praca Sprzedaż - Przedstawiciele handlowi

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi