Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/0917


Obowiązki:

wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
obsługa programów wydziałowych;
wykonywanie zarządzeń i innych czynności związanych z prowadzeniem referatu sędziego.

wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcąWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy: pełna zdolność do czynności prawnych; nieposzlakowana opinia; niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy; minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny; komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres; zdolności analityczne; kreatywność.


Miejsce pracy: Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj), zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-18/19), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego; kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj); życiorys; oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj); oświadczenie o stanie zdrowia; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie; kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie; mile widziane referencje. Konkurs składa się z trzech etapów: I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych. II. Praktyczny sprawdzian umiejętności. III. Rozmowa kwalifikacyjna. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-18/19 - decyduje data stempla pocztowego. Informacje Oddział Kadr nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry