#

STARSZY SPECJALISTA ODDZIAŁ OPERACYJNO - MEDYCZNY (NR 3189)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/3189


Obowiązki:

Zakres obowiązków:
1. Pozyskiwanie i gromadzenie danych w celu wykonywania sprawozdawczości medycznej w zakresie lecznictwa i profilaktyki, zestawień i meldunków.
2. Przygotowywanie projektów wytycznych, procedur i rozkazów regulujących postępowanie w określonych obszarach wojskowej służby zdrowia oraz koordynacja procesu uzgodnień.
3. Współuczestniczenie w:
a) sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną,
b) organizowaniu systemu zabezpieczenia medycznego Inspektoratu
i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych,
c) koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych,
d) koordynowaniu działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości świadczeń zdrowotnych,
e) koordynowaniu i realizacji procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, a także utrzymywania kwalifikacji zawodowych
przez personel medyczny, w tym szkolenia rezerw osobowych struktur i jednostek medycznych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ,
f) sprawdzeniu stopnia przygotowania jednostek wojskowych
do służby poza granicami państwa w ramach PKW, PJW, GB UE i SON, w tym ukompletowania w SpW i Indywidualne Wyposażenie Medyczne,
g) rozpatrywaniu skarg i zażaleń dotyczących działalności służby zdrowia w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu,
h) aktualizacji i implementacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

Zatrudnienie: wrzesień 2022 r.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), medyczne

Zawód:

  • Lekarz

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne: wykształcenie: wyższe, dyplom lekarza, 3 lata doświadczenia zawodowegoWymagania dodatkowe:1. Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia:a. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), b. ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655).2. Znajomość języka angielskiego: poziom B2 (średniozaawansowany).3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).4. Umiejętność samodzielnego przygotowania oraz redagowania pism, zestawień i prezentacji.5. Umiejętność pracy w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami w oparciu o platformę SAP np. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.7. Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (min. 4 lata pracy zawodowej).


Miejsce pracy: Józefa Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacjina stanowisko starszego specjalisty, ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie):- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.plKlauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:a. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,b. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,e. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
09/08/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi