Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/1428


Obowiązki:

- współudział w planowaniu i realizowaniu działań informacyjnych;
- właściwe archiwizowanie dokumentacji z realizowanych przez zespół zadań;
współudział w przygotowaniu, prowadzeniu i analizowaniu spotkań,
- realizowanie działalności szkoleniowo-metodycznej dotyczącej zagrożeń w środowisku informacyjnym;
- prowadzenie korespondencji mailowej/telefonicznej z podmiotami zewnętrznymi;
- pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych;
- RODO.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Pozostałe wymagania:

  • - wykształcenie min. średnie (technik administracji, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona dóbr kultury itp.) bez stażu pracy, - umiejętność obsługi komputera, - dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; - posiadanie obywatelstwa polskiego; - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne wysłać pocztą na adres Jednostki Wojskowej 5442 w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem STARSZY REFERENT-Zespół Info-Ops (S-10) do 07.08.2020 CV, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, oświadczenie o niekaralności, inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji Dodatkowe informacje w godz. 7-12 pod podanym nr telefonu: 261 398 271 Klauzula informacyjna Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Podlaska Brygada Ochrony Terytorialnej z siedzibą przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok. Inspektor ochrony danych Mogą się państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: - 1 Podlaska Brygada Ochrony Terytorialnej ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok - m.gasowska-lupa@ron.mil.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz &1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1. Praw dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODE (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/08/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry