#

STARSZY REFERENT - WYDZIAŁ OCHRONY I OBRONY OBIEKTÓW ODDZIAŁ OPERACYJNY (NR 3195)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/3195


Obowiązki:

Zakres obowiązków:
1. Weryfikacja zgłaszanych przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia potrzeb w zakresie kontraktowania usług ochrony obiektów przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz przedstawianie szefowi Wydziału wniosków i propozycji w tym zakresie.
2. Dokonywanie szczegółowych analiz i oceny planowanych przez wojskowe oddziały gospodarcze środków finansowych na zakontraktowanie usługi SUFO.
3. Prowadzenie analizy zasadności zaplanowanych kwot wydatków
w projektach budżetów dysponentów III stopnia oraz przedstawianie szefowi Wydziału wniosków i rekomendacji w tym zakresie.
4. Prowadzenie ewidencji potrzeb środków finansowych w zakresie zadań związanych z ochroną obiektów.
5. Analizowanie zawartych przez podległe jednostki pełniące funkcje WOG umów na ochronę obiektów wojskowych przez SUFO.
6. Prowadzenie baz danych:
a) podległych jednostek w zakresie organizacji ochrony fizycznej
oraz stanu ilościowego i rozmieszczenia formacji ochronnych (warty wojskowe, Oddziały Wart Cywilnych (OWC), SUFO) i perspektyw ich wykorzystania;
b) zawartych umów na ochronę obiektów wojskowych przez SUFO.
7. Realizowanie zadań związanych z uzyskaniem zezwolenia na wstęp cudzoziemców na teren jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu.
8. Znajomość zasad organizacji i wykonywania zadań ochronnych przez warty wojskowe, SUFO, OWC.
9. Udział w prowadzonych kontrolach w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie obiektów wojskowych.
10. Samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.
11. Wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym zleconych przez przełożonego oraz wynikających z obowiązujących przepisów.

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo (umowa planowana do grudnia 2023 r.).

Zatrudnienie: wrzesień 2022 r.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Języki:

  • angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne);Doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego,Umiejętność dokonywania analiz i oceny planowanych przez jednostki wojskowe środków finansowych na zakontraktowanie ochrony fizycznejWymagania dodatkowe:1. Wskazane doświadczenie w obszarze ochrony fizycznej obiektów.2. Ogólna znajomość systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów.3. Znajomość zasad stosowania systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony i obrony obiektów wojskowych stosowanych w resorcie obrony narodowej.4. Znajomość ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.z 2020 poz. 838 tj. z późn. zm.).5. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint).6. Umiejętność samodzielnego przygotowania oraz redagowania pism, zestawień i prezentacji oraz raportów wynikowych.7. Interpretacja i analiza informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych (polsko i angielskojęzycznych).8. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.9. Znajomość języków obcych: wymagana, j. angielski, (średniozaawansowany).


Miejsce pracy: Józefa Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacjina stanowisko starszego referenta, oraz że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie):- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska;- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.plKlauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:a. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,b. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,e. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
09/08/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi