Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2020.

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH R57/2067-863/19

Włocławek, kujawsko-pomorskie

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2072


Obowiązki:

Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej środków transportu.
Planowanie i realizowanie zakupów i usług. Administrowanie budynkiem Delegatury. Nadzorowanie systemów, urządzeń i instalacji budynku Delegatury. Nadzorowanie pracy sprzątaczek i konserwatora.
Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, upoważnień i pieczątek.
Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych i środków czystości.
Nadzorowanie archiwum zakładowego Delegatury. Obsługa sekretariatu w przypadku nieobecności pracownika. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Wymagania pożądane:

Zawód:

  • Technik administracji*

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie: średnie; znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej; znajomość zasad obiegu dokumentów; znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej; Posiadanie obywatelstwa polskiego; Korzystanie z pełni praw publicznych; Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE: znajomość oprogramowania do zarządzania dokumentami i zadaniami system e-Dok; umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych; umiejętność organizacji pracy własnej; kultura osobista; pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja.


Miejsce pracy: Kopernika 2, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia 49099 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru do pobrania http//bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do: 21 czerwca 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dodatkowe informacje BIP

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

Telefon: 54 412-73-21, 52 376-17-35


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/06/2019
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona
do góry