Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/1429


Obowiązki:

- rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów otrzymanych, wysłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne JW;
- kompetowanie dokumentów zgodnie z JRWA oraz przygotowanie akt do archiwizacji;
- obsługa systemu elektrycznego obiegu dokumentów;
- zapewnienie obsługi kancelaryjnej JW;
- RODO.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Pozostałe wymagania:

  • - wykształcenie minimalne: średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe bez stażu pracy; - umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej); - dokładność, skrupulatność, zaangażowanie, - posiadanie obywatelstwa polskiego; - niekaralność za umyślne przestąpstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne przesłać na adres Jednostki Wojskowej 5442 w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok do dnia 07.08.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem STARSZY REFERENT KANCELARIA-Białystok-Sekcja Personalna. NIe ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty aplikacyjne składają się z: - list motywacyjnt - CV - kserokopii świadectw pracy - kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie - kserokopii zaświadczeń o ukończonych szkołach, kursach, itp. - inne dodatkowe dokumenty - dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zawierają dane inne niż wymienione w art. 22 Kodeksu Pracy. Klauzula informacyjna Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Podlaska Brygada Ochrony Terytorialnej z siedzibą przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok. Inspektor ochrony danych Mogą się państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: - 1 Podlaska Brygada Ochrony Terytorialnej ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok - m.gasowska-lupa@ron.mil.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz &1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1.Praw dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2.Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4.Prawo do usunięcia danych osobowych, 5.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODE (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/08/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry