Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0327


Obowiązki:

1) realizowanie bieżących zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Akademii,
2) organizowanie i koordynowanie programu wymiany zagranicznej studentów (zarówno osób wyjeżdżających jak i przyjeżdżających),
3) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działalności Biura,
4) prowadzenie rekrutacji wśród studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu,
5) przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla studentów i pracowników w ramach programu mobilnościowego,
6) weryfikacja dokumentów aplikacyjnych oraz zgłaszanie studentów do udziału w przedsięwzięciach w ramach programów mobilnościowych,
7) przygotowywanie merytoryczne studentów, wykładowców i pozostałych pracowników do wyjazdów zagranicznych w ramach programów mobilnościowych,
8) nawiązywanie kontaktów z uczelniami/instytucjami zagranicznymi,
9) przygotowywanie projektów pism, notatek prezentacji, tłumaczeń w języku polskim i angielskim na potrzeby Biura oraz zleconych przez Rektora-Komendanta,
10) promowanie programów mobilnościowych, przygotowywanie materiału na stronę internetową Akademii oraz organizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu w Akademii i poza nią,
11) przygotowywanie raportów, statystyk, zestawień z realizacji programów mobilnościowych w Akademii,
12) udział w szkoleniach, konferencjach, posiedzeniach dotyczących programów mobilnościowych na szczeblu krajowym i zagranicznym,
13) obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników Akademii w zależności od potrzeb,
14) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie dotyczącym działalności Biura w zależności od potrzeb,
15) wsparcie logistyczne realizowanych przez Biuro przedsięwzięć dotyczących współpracy międzynarodowej Akademii.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Języki:

  • angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany

Umiejętności i uprawnienia:

  • Obsługa komputera

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku): wykształcenie wyższe magisterskie,2) udokumentowany staż pracy minimum 3 lata,3) doświadczenie zawodowe z zakresu: realizacji projektów dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej w domenie szkolnictwa wyższego / programów wymiany międzynarodowej studentów i pracowników np. programu Erasmus +/ współpracy międzynarodowej / pracy administracyjnej w obszarze kontaktów zagranicznych,4) udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,5) bardzo dobra znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisku specjalista w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej należy złożyć w Kancelarii Jawnej Lotniczej Akademii Wojskowej lub drogą pocztową na adres:Lotnicza Akademia Wojskowaul. Dywizjonu 303 nr 3508-521 Dęblinw terminie do dnia 30.04.2021 r.


Miejsce pracy: Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, powiat: rycki, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:1) list motywacyjny,2) życiorys (CV),3) kwestionariusz osobowy,4) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,6) kopie innych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja.6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej LAW w zakładce Oferty Pracy (nad ogłoszeniami).

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry