Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/08/2020.

Specjalista / Specjalistka ds. pracy z młodzieżą

Śrem, wielkopolskie

Fundacja Aktywności Lokalnej

Opis stanowiska pracy

Fundacja Aktywności Lokalnej szuka kadry wychowawców, pedagogów, psychologów, animatorów, socjoterapeutów i innych chętnych do współpracy do prowadzenia działań aktywizujących młodzież
(z uwzględnieniem aspektów socjoterapii) w oparciu o model tzw. Klubów Aktywności Rozmaitych oraz animacji lokalnej.


Szukamy osób do pracy, w szczególności na terenie:

 • Śremu i okolic
 • Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo (powiat leszczyński)

Dodatkowo szukamy osób w następujących lokalizacjach:

 • Krzymów, Wierzbinek (powiat koniński)
 • Kuślin (powiat nowotomyski)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (praca w godzinach popołudniowych oraz w soboty)

Wymiar etatu: do uzgodnienia (od 0,4 - 1 etatu)

Wynagrodzenie będzie częściowo współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań merytorycznych w ramach pracy w Klubie Aktywności Rozmaitych prowadzonymi w oparciu o przepisy dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją działań Klubów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • budowanie współpracy w obrębie Klubu – integracja;
 • dbanie o przepływ informacji i organizację pracy w Klubie;
 • współpraca z młodzieżą w zakresie problemów, inicjatyw, potrzeb;
 • nawiązywanie i wspieranie kontaktów z innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży;
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi młodzieży,
 • utrzymywanie kontaktów ze społecznością lokalną, w tym instytucjami pomocy społecznej i oświaty;
 • dbanie o trwałość działań na danym terenie;
 • wsparcie młodzieży w rozwoju pasji i zainteresowań;
 • inicjowanie i motywowanie grupy młodzieży;
 • prowadzenie zajęć tematycznych i warsztatów grupowych;
 • prowadzenie działalności interwencyjnej w razie problemów i konfliktów (mediacja, negocjacje, wsparcie);
 • współudział w kreowaniu pracy i rozwoju Klubu;
 • prowadzenie zajęć tematycznych z zakresu psychoedukacji (w zależności posiadanych kompetencji);
 • prowadzenie diagnozy relacyjnej z zakresu socjoterapii z uczestnikami Klubu i planowanie zmiany (w zależności posiadanych kompetencji!).


Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego.

Wymagania

Kandydat/-ka powinien/powinna posiadać:

 • odpowiednie wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
   LUB
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
   LUB
  • na dowolnym kierunku studiów, w tym także co najmniej wykształcenie średnie o ile udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i/lub rodziną;
 • posiada wiedzę i umiejętność kierowania procesami grupowymi, indywidualnego wspierania osób w sytuacjach problemowych (indywidualnych i grupowych);
 • umiejętności rozwijania kompetencji osobistych (inteligencja emocjonalna, empatia, samoświadomość) i interpersonalnych (współpraca, podejmowanie decyzji, komunikowanie się, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych itp.)
 • umiejętności z zakresu animacji lokalnej
 • licencje i/lub uprawnienia do stosowania testów psychoedukacyjnych (jeśli dotyczy)
 • umiejętności związane z obsługą komputera
 • pasję i chęć do pracy z młodzieżą, w szczególności w wieku 13-18 lat.

Prezentacja firmy

Fundacja Aktywności Lokalnej (zał. w 2007) od początku dynamicznie rozwija działalność... szkoleniowo-doradczą, w szczególności specjalizując się w prowadzeniu zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Kadra Fundacji to grono wykwalifikowanych specjalistów – trenerów, doradców i konsultantów, która pracowała przy ponad 100 projektach szkoleniowo-doradczych. FAL prowadzi agencję zatrudnienia (wpis do KRAZ) oraz instytucję szkoleniową (wpis do RIS). FAL była wydawcą „Inicjatyw Obywatelskich” – dodatku do regionalnego wydania Gazety Wyborczej oraz angażuje się ogólnopolskie akcje społeczne, m.in. Masz Głos, Razem’89.

W latach 2011-2014 FAL była realizatorem m.in. innowacyjnego projektu "MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/12/2017
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Przedział wynagrodzenia:
17,00 zł - 20,00 zł / stawka godzinowa (Brutto)
Premie, dodatki:
ryczałty za przejazdy lokalne
Branża / kategoria:
Praca Doradztwo / Konsulting , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry