#

SPECJALISTA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH (NR 3027)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/23/3027


Obowiązki:

1) Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych obiektów infrastruktury morskiej, polowej i komunikacyjnej;
2) współuczestniczenie w:
a) opracowywaniu wyników i analizie danych w zakresie kontroli okresowych (rocznych, pięcioletnich) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów infrastruktury wojskowej,
b) opiniowaniu dokumentów normatywnych związanych z infrastrukturą morską i komunikacyjną i polową,
c) opiniowaniu projektów dokumentacji planistycznej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym planów i projektów inwestycyjnych obiektów mogących kolidować z infrastrukturą i strefami znajdującymi się na terenach zamkniętych;
d) opracowywaniu projektów dokumentów resortowych (np.: wytycznych, instrukcji) w zakresie eksploatacji obiektów infrastruktury morskiej
komunikacyjnej i polowej,
e) przeglądach w zakresie infrastruktury morskiej, komunikacyjnej i polowej,
f) organizowaniu szkoleń specjalistycznych w zakresie eksploatacji infrastruktury morskiej i komunikacyjnej;


Zatrudnienie: październik 2023 r.
Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania dodatkowe:1. Preferowane wykształcenie wyższe inżynierskie (licencjackie) o specjalności infrastruktura komunikacyjna i transport, budownictwo morskie lub planowanie przestrzenne.2. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie :a) wymogów terenów zamkniętych i ich stref podczas procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego.b) zarzadzania nieruchomościami wojskowymi.c) ogólnej znajomości zagadnień związanych z Prawem budowlanym.3. Znajomość języków obcych: preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym4. Obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point).5. Dyspozycyjność.6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.


Miejsce pracy: Józefa Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Dokumentacja aplikacyjna:1. CV, 2. List motywacyjny,3. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl, pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska, osobiście pozostawić na Biurze Przepustek Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją Wydział Pracowników Wojska.Dodatkowe informacje:1. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.2. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:a. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,b. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,e. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
13/09/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja Publiczna, Praca Administracja / Sekretariat

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi