#

SPECJALISTA ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rzeszów, podkarpackie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

SPECJALISTA ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 27 grudnia 2022 r.

SPECJALISTA ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych W WYDZIALE PLANOWANIA I KOORDYNACJI EKSPLOATACJI

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • w obszarze gospodarki wodnej lub rachunkowości
 • zna przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi redagować pisma urzędowe,
 • posiada bardzo dobrą organizację pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • jest osobą skrupulatną.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość zagadnień w zakresie planowania i rozliczania finansowego,
 • wiedzę z zakresu melioracji wodnych oraz eksploatacji i utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu i odporność na stres.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych na roboty utrzymaniowe,
 • prowadzenie analizy w zakresie potrzeb utrzymania we właściwym stanie rzek i urządzeń wodnych,
 • wnioskowanie podziału pomiędzy Zarządy Zlewni środków finansowych na potrzeby utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz usuwania skutków powodzi,
 • monitoring realizacji zadań utrzymaniowych,
 • koordynacja prowadzenia spraw związanych z zawieraniem porozumień dotyczących utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • opracowywanie sprawozdawczości okresowej z realizacji zadań utrzymaniowych.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi