Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/02/2020.

Specjalista ds. remontowo-budowlanych

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista ds. remontowo-budowlanych

 

Zakres obowiązków:

1) koordynacja zakresów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Starego Teatru po oddaniu obiektu do użytkowania, w tym:

 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektu,
 • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektu,
 • przeglądy gwarancyjne,
 • zgłaszanie awarii w okresie gwarancyjnym,
 • koordynacja i odbiór napraw gwarancyjnych,
 • planowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem obiektu w sprawności technicznej.

 

2) koordynacja zakresów prac związanych z realizacja zadań o charakterze budowlanym w obiektach obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau, w tym:

 • Planowanie wszystkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych zadań,
 • Niezbędne dla realizacji zadań uzgodnienia z użytkownikiem obiektu, oraz pozostałymi działami Muzeum odpowiedzialnymi za utrzymanie i bezpieczeństwo obiektu,
 • Przeprowadzenie wszelkich działań i procedur poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi przepisami Muzeum,
 • Wyłonienie wykonawców dla zakresu projektowego i wykonawstwa robót budowlanych,
 • Przygotowywanie merytorycznego zakresu umów z wykonawcami, związanych z prowadzonymi zadaniami,
 • Nadzór i koordynacja pracy projektantów, inspektorów nadzoru, generalnych wykonawców i podwykonawców,
 • Nadzór nad przygotowaną dokumentacją techniczną (kompletność, poprawność i jakość dokumentacji projektowej),
 • Nadzór nad terminowym uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych działań objętych danym zadaniem,
 • Merytoryczny nadzór nad przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • Przebieg i należyte wykonanie prac w ramach zadania (w tym nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów zadania),
 • Przeprowadzanie odbiorów robót z wykonawcami i inspektorami nadzoru,
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie zadnia we współpracy z działem finansowo- księgowym,
 • Kontrola ponoszonych nakładów oraz zgodności nakładów z zatwierdzonym budżetem danego zadania,
 • Prawidłowy obieg dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • Opracowywanie harmonogramów, raportów i sprawozdań dotyczących prowadzonych zadań,
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych zadań,
 • Wykonywanie dokumentacji z działań o charakterze budowlanym prowadzonych w Zespole Remontowo - Budowlanym.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem procesu budowlanego i utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość programu AutoCAD,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. Cudzoziemców),

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys zawierający klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "Aplikuj".

Termin składania dokumentów: od 08.10.2019 r. do skutecznego zakończenia naboru.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/12/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Architektura , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Inżynieria , Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry