Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/23/0169


Obowiązki:

Prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją biura, ewidencjonowanie doradztwa dla beneficjentów, prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, przygotowywanie sprawozdańzwiazanych z realizacją LSR, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi członkami i partnerami LGD, koordynowanie i inicjowanie działań na obszarze LGD, prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w tym korespondencji przychodząceji wychodzącej, organizowanie spotkań członków LGD oraz społeczności lokalnej, realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd oraz kierownika biura, obsługa Rady Stowarzyszenia oraz pełnienie funkcji Sekretarza posiedzeniach Rady, obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach LSR, pomoc w przygotowywaniu dokumentów dotyczących oceny dla Rady LDG, przygotowywanie sprawozdań związanych z realizacją LSR oraz sprawozdań merytorycznych, monitorowanie procesu wdrażania LSR pod katem prowadzonego doradztwa oraz wykorzystania budżetu, przygotowywanie sprawozdań związanych z realizacją LSR oraz sprawozdań merytorycznych, monitorowanie procesu wdrażania LSR pod katem prowadzonego doradztwa oraz wykorzystania budżetu, poszukiwanie możliwości dofinansowania projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia, realizacja projektów wdrażanych przez Stowarzyszenie,prowadzenie oraz ewidencjonowanie doradztwa dla społeczności lokalnej w sprawie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania,
prowadzenie oraz ewidencjonowanie doradztwa dla beneficjentów na całym etapie realizacji operacji, uczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla pracowników LGD, pomoc przy organizacji przedsięwzięć organizowanych przez LGD, prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia oraz innych stron dotyczących realizowanych projektów, promocja LGD oraz działań organizowanych przez LGD, organizacja współpracy z lokalną społecznością obszaru LGD w tym zadania dotyczące animacji i współpracy, archiwizowanie, udostępnianie i przechowywanie informacji będących w posiadaniu LGD pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa LGD w tym Ustawą o ochronie danych osobowych.


Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera, pakiet MS Office
  • PRAWO JAZDY KAT B

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • szkolenia i kursy z zakresu funduszy unijnych, znajomość przepisów prawa i zagadnień dot. funduszy UE, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne, udokumentowane doświadczenie z pracy, (minimum 1 rok)Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl


Miejsce pracy: Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, powiat: opolski, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 1

Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny2. życiorys curriculum vitae3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,4.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,5. dokument potwierdzający nabyte doświadczenie zawodowe (np. kserokopie świadectw pracy), 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach 9. oryginał kwestionariusza osobowego ze zdjęciem;10.inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencjeAplikacje, powinny wpłynąć w szczelnie zaklejonej kopercie opisanej: Ogłoszenie o konkursie na stanowiska specjalisty ds. projektów w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Owocowy Szlak, do dnia 29.03.2023r.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
20/03/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja Publiczna, Praca Administracja / Sekretariat

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi