Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2021.

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

W związku z nowym projektem inwestycyjnym rozpoczynającym się w kwietniu 2021, poszukiwany jest kandydat który dołączy do zespołu na etapie przygotowania do wyłonienia wykonawcy i będzie odpowiedzialny za realizację technicznej części projektu aż do momentu oddania budynku do użytkowania.

W ramach zadania będzie realizowany projekt znanej pracowni architektonicznej który został wybrany w drodze konkursu. Realizacja ta uzupełnia inną trwającą obecnie budowę i łącznie stanowią one największe zamierzenie inwestycyjne realizowane w Muzeum.

 

zakres obowiązków:

 • wsparcie Kierownika Projektu w organizacji wielobranżowego projektu inwestycyjnego,
 • uczestniczenie we wszystkich fazach projektu inwestycyjnego (od założeń i wytycznych, przez studium wykonalności, dokumentację projektową i realizację inwestycji do ostatecznego rozliczenia inwestycji i przekazania obiektu do użytkowania);
 • odpowiedzialność za realizację technicznej części projektu
 • inicjowanie i prowadzenie procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń/uzgodnień/decyzji administracyjnych na poszczególnych etapach realizacji zadania,
 • odpowiedzialność za prawidłowe zorganizowanie procesu budowalnego,
 • tworzenie umów i innych dokumentów formalnych niezbędnych do pozyskania wykonawcy, projektanta lub innego uczestnika procesu,
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji, wykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • egzekwowanie zobowiązań wykonawców w całym procesie inwestycyjnym
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
 • weryfikacja i tworzenie kosztorysów,
 • analizowanie i poszukiwanie rozwiązań i materiałów najbardziej odpowiednich dla realizowanego projektu
 • tworzenie dokumentów formalnych oraz opracowywanie i weryfikowanie raportów i sprawozdań dla potrzeb projektu;
 • wykonywanie innych bieżących prac związanych z projektem i jego administracją.

 

wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie inżynierskie (w zakresie budownictwa, architektury, instalacji elektrycznych, sanitarnych lub pokrewne);
 • doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych w branży budowlanej,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów,
 • znajomość programów MS Office (w szczególności Excel, Project) AutoCAD, Norma
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców);

 

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,

 

Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "aplikuj".

Termin składania ofert od 24 marca 2021 r. do skutecznego zakończenia naboru.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Inżynieria , Praca Kadra zarządzająca , Praca Administracja Publiczna
do góry