Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Specjalista ds. koordynacji projektów

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie wniosków o płatność w system SL 2014,
 • monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, jej zgodności z wszystkimi działaniami w projekcie oraz jej aktualizacji,
 • bieżąca współpraca/kontakt z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą,
 • aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie,
 • bieżąca analiza wytycznych dotyczących realizowanego projektu w szczególności kwalifikowalności wydatków,
 • uczestniczenie w inspekcjach, kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą,
 • odpowiedzialność za działania promocyjne w projekcie,
 • bieżące opracowywanie i analiza raportów oraz sprawozdań dla potrzeb projektów
 • archiwizowanie dokumentów.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie licencjackie lub wyższe (m.in.: ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych;
 • znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 • znajomość regulacji pomocy publicznej,
 • znajomość zasad konkurencyjności, ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, samodzielność

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "aplikuj".

Termin składania ofert od 16 marca 2021 r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja powinna zwierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669)"

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Finanse
do góry