Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

W ramach działu Inwestycji poszukiwany jest specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej, który przy współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi członkami zespołu będzie uczestniczył w relizacji zadania inwestycyjnego.

 

zakres obowiązków:

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych dotyczących realizowanych projektów oraz ich akceptacja od strony formalno-rachunkowej.
 • Dekretacja i księgowanie faktur, dowodów bankowych,
 • Analiza prawidłowości sald kont rozrachunkowych oraz kont bankowych,
 • Bieżąca kontrola terminowości zapłat z tytułu dokonanych zakupów.
 • Sporządzanie przelewów dotyczących dokumentów zakupów.
 • Bieżąca analiza zaewidencjonowanych kosztów w tym kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Uzgadnianie powiązań pomiędzy wybranymi kontami księgowymi jako element kontroli wewnętrznej wydatkowanych i posiadanych środków od instytucji finansującej.
 • Bieżące zapoznawanie się z aktualnymi aktami prawnymi, ustawami, rozporządzeniami związanymi z wykorzystywaniem środków przyznanych na realizację projektów
 • Sporządzanie list płac.
 • Ustalanie uprawnień i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie kartotek ZUS, sporządzanie list płatniczych z ubezpieczenia społecznego.
 • Koordynację finansowo-księgową projektu
 • Przygotowywanie dokumentacji m.in. na potrzeby sprawozdawczości
 • Udział w kontrolach i inspekcjach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące i finansujące projekty.
 • Udział w odbiorach prac wykonywanych w ramach realizowanych projektów- weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej.
 • Bieżące opracowywanie i analiza raportów oraz sprawozdań dla potrzeb projektów wraz z przygotowaniem danych,
 • Analiza projektu pod kątem klasyfikacji kosztów oraz klasyfikacji majątku trwałego.
 • Kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Udział w przygotowywaniu planów finansowych
 • Bieżąca analiza wytycznych dotyczących realizowanego projektu pod katem prawidłowości kwalifikowania kosztów
 • Dekretacja i księgowanie rachunków z tytułu umów zlecenie, o dzieło, honorariów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzania przelewów
 • Analiza prawidłowości sald kont bankowych
 • Sporządzanie dokumentów księgowych do prowadzonych kont analitycznych i syntetycznych,
 • Bieżące wsparcie zespołu oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów

 

wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: finanse, rachunkowość)
 • minimum trzyletnie doświadczenie pracy w finansach, kontrolingu, księgowości
 • mile widziane doświadczenie w pracy na projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 • znajomość zagadnień Finansowo-Księgowych
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "aplikuj".

Termin składania ofert od 16 marca 2021 r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja powinna zwierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669)"

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Finanse , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna
do góry