Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/04/2021.

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH (NR 0512)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opera NOVA w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0512


Obowiązki:

- prowadzenie ewidencji analitycznej, zestawień obrotów i sald księgowości zadań inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania,
- weryfikacja i ewidencja dokumentów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie później niż do dnia 10 po mijającym miesiącu,
- ewidencja dokumentów dotyczących ZFŚS na bieżąco, nie później niż do dnia 10
po mijającym miesiącu,
- terminowe regulowanie zobowiązań dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- windykacja należności, naliczanie odsetek i wystawianie not obciążeniowych za nieterminową zapłatę należności dotyczących działalności inwestycyjnej,
- uzgadnianie kont księgowych powstałych w wyniku pozyskanych środków unijnych,
- sprawozdanie z wykorzystania pozyskanych środków unijnych, rządowych, wojewódzkich, miejskich oraz dotacji udzielonych przez inne podmioty,
- ewidencja pozabilansowa środków inscenizacji wytworzonych przez pracownie,
- comiesięczna analiza i uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną kont: 080, 100, 133, 135, 148, 149, 208, 234, 241, 242, nie później niż do dnia 10 po mijającym miesiącu,
- pełnienie obowiązków kasjera kasy Głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami,
- przyjmowanie wpłat, zgłaszanie zapotrzebowania głównemu księgowemu,
- zapewnienie bieżącej ochrony przechowywanej gotówki i dokumentów kasowych,
- przestrzeganie przepisów o gospodarce kasowej, utrzymanie w ustalonej wysokości pogotowia kasowego oraz sporządzanie raportów kasowych nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- codzienne uzgadnianie stanu gotówki z saldem raportu kasowego,
- weryfikacja autentyczności banknotów,
- natychmiastowe powiadamianie głównego księgowego o zauważonych niedoborach
i nadwyżkach gotówki i nieprawidłowościach występujących przy jej zabezpieczeniu,
- właściwe dokumentowanie wszelkich wpłat i wypłat gotówkowych wraz ze wskazaniem konta według zakładowego planu kont,
- podejmowanie gotówki z banku oraz dokonywanie wpłat gotówkowych w oparciu o odpowiednie dokumenty,
- przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu i przenoszenia gotówki,
- dokonywanie wypłat należności pieniężnych pracownikom w oparciu o listy płac i inne dokumenty, po uprzednim zatwierdzeniu tych dokumentów przez osoby do tego upoważnione,
- prowadzenie ewidencji operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- sporządzanie dokumentów kasowych,
- sporządzanie raportów kasowych na podstawie kasowych dowodów księgowych,
- prowadzenie rejestru nie podjętych płac i uzgadnianie z zastępcą głównego księgowego,
- prawidłowe wprowadzanie na bieżąco wyciągów bankowych do systemu komputerowego dotyczące inwestycji, lokat i rachunków bankowych z tytułu zabezpieczeń,
- przyjmowanie i wydawanie depozytów na podstawie prowadzonej ewidencji
za pokwitowaniem,
- wysyłanie pieniędzy przekazami pocztowymi (w koniecznych przypadkach dotyczących ZFŚS),
- przygotowywanie propozycji zarządzeń wewnętrznych i pism w zakresie objętym zakresem obowiązków służbowych,
- współuczestniczenie w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
- archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich za pokwitowaniem do archiwum Opery,
- codzienną weryfikację poczty elektronicznej,
- wykonywanie innych prac nie wymienionych wyżej poleconych przez głównego księgowego.

Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy pełny wymiar czasu pracy,
2) pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy,
3) wynagrodzenie zasadnicze 3.100 zł. brutto + dodatek za wieloletnią pracę,
3) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych;
4) lokalizacja stanowiska pracy: Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze budynku z windą.
Praca wymaga poruszania się na terenie budynku.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe - kierunki ekonomiczne, znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o podatku dochodowym od osób prawnych, co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości. Wymagania dodatkowe: znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, znajomość obsługi programu księgowego, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych, predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 2

Wymagane dokumenty: Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacji dotyczącej wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub dokumenty należy przesłać na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 26.02.2021 r. Opera Nova w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/02/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse , Praca Ubezpieczenia
do góry