Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2020.

Opis stanowiska pracy

Główne zadania na stanowisku:

 • Utrzymanie ciągłości pracy systemów zasilania bezprzerwowego i awaryjnego (UPS, siłownie DC, agreagaty prądotwórcze) w obiektach podległych Zespołowi.
 • Bieżąca obsługa obiektów TWR WR i "terenowych CNS", polegająca na utrzymaniu w sprawności systemów i instalacji energetycznych średniego i niskiego napięcia - podstawowych, awaryjnych, bezprzerwowych, systemu monitoringu (BMS), oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Bieżąca kontrola obiektów TWR WR i terenowych CNS, mająca na celu utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych (instalacje, wentylacje, sanitarne, chłodnicze, ciepłowicze, systemy ppoż, technicznych urządzeń dostępu, ogrodzenia w tym oznakowanie, terenu zewnętrznego, dróg dojazdowych, nawierzchni utwardzonej, odwodnienia).
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych/remontowych mechanicznych i hydraulicznych oraz porządkowo - ogrodniczych w obiektach podległych Zespołowi podczas realizacji planowych przeglądów serwisowo-gwarancyjnych.
 • Przeprowadzenie bieżących napraw urządzeń elektro-energetycznych zgodnie z posiadaną wiedzą i uprawnieniami oraz nadzór nad ich realizacją w przypadku wezwania serwisu/gwaranta.
 • Realizacja planu przeglądów zgodnie z obowiązującymi harmonogramem i potrzebami.
 • Obsługa i monitorowanie pracy mobilnych i stacjonarnych urządzeń w zakresie elektroenergetyki we wskazanych miejscach posadowienia w obiektach podległych Zespołowi.
 • Wykonywanie okresowych kontroli i badań stanu technicznego urządzeń elektorenergetycznych, maszyn i elektronarzędzi podległych Zespołowi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie lub zgłaszanie potrzeby wykonywania profilaktycznych pomiarów urządzeń przemysłowych-rozdzielczych i instalacji podległych Zespołowi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązującymi przepisami i nadzór nad podwykonawcą przy ich realizacji.
 • Składanie meldunków o nieprawidłowościach w podległym obszarze, zgodnie z zapisami w instrukcjach i procedurach.
 • prowadzenie dokumentacji technicznej dla potrzeb robót wykonywanych własnymi siłami, aktualizacja istniejącej dokumentacji systemów i urządzeń znajdujących się w zakresie odpowiedzialności Zespołu.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów eksploatacyjnych, magazynku podręcznego części zamiennych, itp.
 • Opracowywanie i koordynowanie harmonogramów przeglądów i konserwacji urządzeń i systemów będących pod nadzorem Zespołu.
 • Nadzorowanie zadań wykonywanych przez dostawców usług zewnętrznych z zakresu obsługi eksploatacyjnej urządzeń i obiektów podległych Zespołowi.
 • Identyfikacja potrzeb zakupowych, zadań inwestycyjnych oraz remontowych związanych z eksploatacją, użytkowaniem i administrowaniem, w podległym obszarze.
 • Udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Zespołu (np.: planowania kosztów, remontów, zakupów, inwestycji, przygotowywania WOUZ, OPZ w zakresie posiadanej wiedzy itp).
 • Bezpośredni nadzór nad powierzonym mieniem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy wraz z zapewnieniem serwisowania i posiadania materiałów eksploatacyjnych.
 • Realizacja zadań związanych z procedurą "Gospodarka odpadami w PAŻP" polegająca na zbieraniu i magazynowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych (karty urządzenia, wpis do CRO wynikający z Ustawy o substancjach kontrolowanych i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane wyższe na kierunku: elektroenergetyka, elektromechanika, elektryka, automatyka, budownictwo)
 • dla stanowiska Specjalisty przy wykształceniu wyższym 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Specjalisty przy wykształceniu średnim 8 lat doświadczenia zawodowego,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, sanitarnych
 • aktualne uprawnienia E i D (w zakresie eksploatacji i dozoru) dla min. 15kV dla grupy I
 • prawo jazdy kat. B + E
 • umiejętność obsługi i eksploatacji rozdzielnic SN i nn,
 • umiejętność obsługi i eksploatacji UPS,
 • umiejętność obsługi i eksploatacji zespołów prądotwórczych,
 • umiejętność obsługi i eksploatacji siłowni DC,
 • znajomość programów biurowych MS Office,
 • znajomość oprogramowania AutoCad,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu,
 • umiejętność rysowania schematów elektrycznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów inżynierskich z dziedziny instalacji elektroenergetycznych, sanitarnych, technicznych,
 • umiejętność projektowania i analizowania układów automatyki,
 • doświadczenie w zakresie obsługi instalacji i urządzeń cieplnych, BMS, ppoż., itd.
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista

Wymagania

Mile widziane:

 • uprawnienia elektryczne gr I (E+D) bez ograniczeń napięciowych
 • uprawnienia E i D (w zakresie eksploatacji i dozoru) dla grupy II
 • doświadczenie w obsłudze i eksploatacji instalacji i urządzeń klimatyzacji i wentylacji, ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych
 • doświadczenie w prowadzeniu konserwacji i utrzymania budynków,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. A2)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 09.02.2020

Prezentacja firmy

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Automatyka , Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Energetyka , Praca Inżynieria , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis
do góry