Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/2111


Obowiązki:

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące piersią bądź niepełnosprawni,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi dom usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz do roku okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju stacji oraz przedstawianie propozycji
dot. uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,
- udział w ocenie założeń i dokumentacji dot. modernizacji stacji albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dot. uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji,
- udział w przekazywanych do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
- zgłaszanie wniosków dotyczących bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzonych procesach pracy,
- przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dot. bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
- opiniowanie szczegółowych instrukcji dot. bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidulanej,
- prowadzenie instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp,
- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp,
współpraca z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badan lekarskich pracowników,
- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
- uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp a także w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
- inicjowanie i rozwijanie na terenie stacji różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe): obowiązkowość, samodzielność, profesjonalizm, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, znajomość pakietu Office.


Miejsce pracy: Wodna 40, 90-046 Łódź, powiat: m. Łódź, woj: łódzkie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: kandydaci zainteresowani ofertą pracy powinni zapoznać się z1) klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WSSE w Łodzi,2) dokumentacją wymaganą przy przyjęciu aplikacji (aplikacje bez wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane) dostępnymi na stronie internetowej: www.gov.pl/web/wsse-lodzLink do oferty i klauzuli informacyjnej na stronie:https://www.gov.pl/web/wsse-lodz/oferty-pracy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres www: www.pis.lodz.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
27/05/2024
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi