Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2021.

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH (NR 3928)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3928


Obowiązki:

Cel zatrudnienia:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za sprawy administracyjne, finansowe i kadrowe Wydziału min:
- prowadzenie spraw związanych z obsługą badań naukowych,
- sprawozdawczość w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
-obsługa administracyjna badań zleconych,
-rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, sprawozdawczość (GUS),
- sporządzanie wstępnych planów budżetowych na dany rok kalendarzowy w ramach prowizorium budżetowego,
- sporządzanie planu rzeczowo-finansowego i nadzór nad jego realizacją,
- ewidencja przychodów i kosztów, prowadzenie rozliczeń finansowych jednostki samodzielnej w zakresie ustalonym w zasadach gospodarki finansowej PBŚ,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez jednostkę samodzielną zamówień publicznych,
- koordynowanie i wykonywanie spraw związanych z wystawianiem faktur i innych dokumentów finansowych,
- bieżąca kontrola wydatkowania środków w jednostce samodzielnej,
- prowadzenie ewidencji: wydatków z funduszu dydaktycznego, kosztów utrzymania, funduszy na stypendia doktoranckie, promocje Wydziału, funduszy studiów podyplomowych oraz subkont.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS OFFICE

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Kandydat winien spełniać następujące warunki:- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja lub pokrewne),- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),- preferowana znajomość języka angielskiego,- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uczelni,- znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu PBŚ - bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel), Internet,Predyspozycje: - umiejętność pracy w zespole i współpracy ze wszystkimi jednostkami Uczelni,- zdyscyplinowanie,- odpowiedzialność,- zdolności organizacyjne, komunikatywność,- otwartość w kontaktach interpersonalnych,- dobra organizacja pracy własnej z ustalonymi zadaniami i priorytetami Uczelni,- dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Oferty prosimy składać do dnia 20.09.2021 r.w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 2.4, pok. 204 (budynek C, pok. 105), I piętro.Termin rozpatrzenia ofert do 22.09.2021 r.O wynikach rekrutacji zainteresowani będą powiadamiani indywidualnie.Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownikaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@utp.edu.pl,3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody,4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry