Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2020.

Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych

Poznań, wielkopolskie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Opis stanowiska pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamawiający,
 • prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie materiałów przetargowych - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pytania oferentów,
 • zamieszczanie ogłoszeń w publikatorach wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie problemów związanych z zamówieniami publicznymi w tym koordynacja czynności z innymi jednostkami organizacyjnymi WZDW w Poznaniu opracowującymi materiały wyjściowe do SIWZ,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 6:30 do 8:00 – kończy w godzinach od 14:30 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Wymagania

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy składać w terminie do: 19 czerwca 2019 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51

61- 623 Poznań,

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Siedzibą WZDW jest miasto Poznań.
WZDW zakresem swego działania obejmuje obszar... administracyjny województwa wielkopolskiego.
WZDW jest jednostką samorządową, budżetową.
Przedmiotem działania WZDW jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim, z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja biurowa , Praca Prawo / Prokuratura
do góry