Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/04/2020.

Specjalista do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg - umowa na czas zastępstwa

Poznań, wielkopolskie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Opis stanowiska pracy

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne drogowe, preferowane wyższe techniczne drogowe,
 • minimum 2-letni staż zawodowy,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie opinii, postępowań i decyzji związanych z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie opinii i uzgodnień związanych z przebudową dróg, skrzyżowań, chodników, lokalizacją zjazdów,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • przewidywany czas trwania umowy około 16 miesięcy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Wymagania

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy składać w terminie do: 14 lutego 2020 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

(ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51

61- 623 Poznań,

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prezentacja firmy

Siedzibą WZDW jest miasto Poznań.
WZDW zakresem swego działania obejmuje obszar... administracyjny województwa wielkopolskiego.
WZDW jest jednostką samorządową, budżetową.
Przedmiotem działania WZDW jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim, z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/03/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Inżynieria , Praca Inne
do góry