Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/07/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3277


Obowiązki:

1. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją, nadzorem i przebiegiem staży dla bezrobotnych i studentów.
4. Organizowanie i wykonywanie zadań dotyczących szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Inspektoratu.
5. Prowadzenie i koordynowanie zadań związanych z opisywaniem i wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej.
6. Wydawanie oraz ewidencjonowanie wydanych dokumentów służbowych.
7. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)
8. Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy.
9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
10. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin jak również świadczeniobiorców) sporządzanie raportów dla pracowników.
11. Przygotowywanie list płac pracowników z uwzględnieniem wszelkich dochodów i potrąceń.
12. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło.
13. Przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich deklaracji podatkowych związanych z wypłatami na rzecz pracownika, zleceniobiorcy i świadczeniobiorcy.
14. Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.
15. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
16. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego.
17. Okresowa analiza funduszu płac.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
  • Umiejętność pracy w zespole

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Zawód:

  • Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - lata: 1)

Pozostałe wymagania:

  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość przepisów Kodeksu Pracy, znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS, znajomość ustawy o finansach publicznych, praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, umiejętność stosowania prawa w praktyce, odporność na stres.


Miejsce pracy: LUBOMELSKA 1-3, 20-072 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług

Staż pracy: lata: 1

Wymagane dokumenty: CV

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry