Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/1374


Obowiązki:

Ogólny zakres obowiązków:
- kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w tym m. in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, koordynacja prac projektowych, ocena przygotowania opracowań projektowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów dotyczących projektowania i robót budowlanych w tym udział w tworzeniu wzorów umów, aneksów, protokołów konieczności, porozumień,
- kompletowanie i ocena dokumentacji projektowych, materiałów przygotowanych do uzyskania decyzji administracyjnych,
- przygotowanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych,
- przygotowanie i prowadzenie postępowań zamówień usług i robót budowlanych w oparciu o regulamin wewnętrzny,
- kontaktowanie się i prowadzenie spraw z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji,
- monitorowanie i nadzorowanie rzeczowe i finansowe inwestycji.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa programów CAD
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane

Wymagania pożądane:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
  • obsługa programu Norma Pro

Pozostałe wymagania:

  • - wykształcenie: wyższe (I lub II stopnia), związane z budownictwem, - doświadczenie zawodowe: 5 lat na podobnym stanowisku pracy, - dobra znajomość pakietu MS OFFICE, CAD,- znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień,- bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych w szczególności prawa budowlanego, rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,- umiejętność pracy w zespole,- prawo jazdy kat. B,- warunki zdrowotne pozwalające na pracę na wysokości. mile widziane:- znajomość programu kosztorysowego Norma,- uprawnienia budowlane


Miejsce pracy: Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie na adres email: ksiegowoscmk@btbs.pl lub dostarczenie do siedziby BTBS przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy, następujących dokumentów i danych: 1) list motywacyjny, 2) imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,3) klauzulę dotyczącą danych osobowych: "Ja, niżej podpisana/podpisany, udostępniam moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), w związku z aplikowaniem na stanowisko Specjalista do spraw inwestycji w BTBS Spółce z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu pracy. Ponadto udostępniam w celu możliwości komunikowania się ze mną w procesie rekrutacji, adres e-mail/numer telefonu i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych.Udostępnienie danych i zgoda na ich przetwarzanie, dotyczą danych osobowych przekazanych przeze mnie w procesie rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej w dokumentach aplikacyjnych. Zgoda dotyczy także / nie dotyczy (niewłaściwe należy skreślić) przetwarzania przekazanych przez mnie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez BTBS, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy licząc od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Zostałam/zostałem pouczona/pouczony, o prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym czasie, w formie pisemnej, ze świadomością, że cofnięcie zgody uniemożliwi dalszy udział w procesie rekrutacji."Wymagane dokumenty aplikacyjne, można składać w terminie do dnia 31 maja 2024 r. z dopiskiem "Nabór na stanowisko: Specjalista do spraw inwestycji." Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.Osoby spełniające wymagania formalne przed rozstrzygnięciem postępowania mogą zostać zaproszone do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej BTBS, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie BTBS. Informacja RODO.Uczestników naboru informuje się, że administratorem ich danych osobowych, przekazanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, jest Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-239) przy ul. Grunwaldzkiej 64. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru, a w razie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych w dalszych procesach rekrutacyjnych przez BTBS, w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia wyrażenia takiej zgody.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
22/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Inżynieria, Praca Transport / Spedycja / Praca dla kierowców, Praca Logistyka

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi