#

SAMODZIELNY REFERNT W WYDZIALE REKRUTACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie

Lublin, lubelskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/1247


Obowiązki:

Osoba na tym stanowisku:
Koordynuje realizację zadań w zakresie rekrutacji i naboru osób do pełnienia zasadniczej służby wojskowej przez wojskowe centra rekrutacji z terenu działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w tym:

- monitoruje powołania i stawiennictwa osób do pełnienia zasadniczej służby wojskowej
w tym do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz przygotowuje meldunki
i sprawozdania w tym zakresie;
- prowadzi bazę danych dotyczącą ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych;
- nadzoruje i koordynuje współpracę realizowaną przez wojskowe centra rekrutacji
z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie powoływania osób do zasadniczej służby wojskowej w tym do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Monitoruje stany osobowe i wakujących stanowisk służbowych w jednostkach i instytucjach wojskowych, zasobów ochotników do pełnienia służby wojskowej i ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony Ojczyzny.
Monitoruje i sprawuje nadzoru nad prowadzeniem ewidencji wojskowej przez wojskowe centra rekrutacji w systemie ewidencji wojskowej w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku służbowym.

Uczestniczy w planowaniu i organizacji kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzeniu działalności promocyjnej Sił Zbrojnych RP na administrowanym terenie w zakresie naboru do wszystkich form czynnej służby wojskowej.

Sporządza i przedstawia propozycję decyzji administracyjnych Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w trybie odwoławczym, jako organu drugiej instancji w zakresie wynikającym z posiadanych kompetencji.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)
  • średnie zawodowe

Zawód:

  • Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

Pozostałe wymagania:

  • Poziom wykształcenia: dla osób posiadających wykształcenie średnie wymagany jest 4-letni staż pracy, dla osób posiadających wykształcenie wyższe wymagany jest 2- letni staż pracy.Spełnianie ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym niekaralność za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.Umiejętności: -znajomość Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny, -znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; -znajomość przepisów dotyczących rekrutacji i naboru do czynnej służby wojskowej wynikających z aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny; -Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office: Word, Excel.Uprawnienia: dodatkowym atutem będzie: -Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.-Doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z obronnością lub na stanowisku pracy związanym z powołaniem do służby wojskowej.-Znajomość systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie Obrony Narodowej.-Czynne prawo jazdy kat. B.-Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE.-Umiejętność organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem, komunikacja, umiejętność pracy w zespole.Znajomość języków obcych (z określeniem poziomu ich znajomości w mowie i w piśmie - A1,A2,B1,B2,C1,C2) : nie wymagana.Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):-Curriculum Vitae: zawierające niżej wymienione informacje:- Imię (imiona) i nazwisko;- Datę urodzenia;- Dane kontaktowe;- Wykształcenie;- Kwalifikacje zawodowe;- Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.-list motywacyjny ze wskazaniem aplikowanego stanowiska,-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego wymaganego na stanowisku,-kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756).W CV prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w CWCR OZ w Lublinie.Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych.Dodatkowe informacje:-Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie.-Oświadczenia i list motywacyjny należy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.-Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.-Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do urzędu lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinieul. Spadochroniarzy 520-043 Lublin


Miejsce pracy: SPADOCHRONIARZY 5, 20-043 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):-Curriculum Vitae: zawierające niżej wymienione informacje:- Imię (imiona) i nazwisko;- Datę urodzenia;- Dane kontaktowe;- Wykształcenie;- Kwalifikacje zawodowe;- Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.-list motywacyjny ze wskazaniem aplikowanego stanowiska,-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego wymaganego na stanowisku,-kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756).W CV prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w CWCR OZ w Lublinie.Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych.Dodatkowe informacje:-Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie.-Oświadczenia i list motywacyjny należy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.-Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.-Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do urzędu lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinieul. Spadochroniarzy 520-043 Lublin

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
14/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi