Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2022.

Pracownik techniczny w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM

31-008 Kraków, małopolskie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opis stanowiska pracy

• utrzymywanie sprawności będącego na wyposażeniu CIEM CM wyposażenia: od prostych symulatorów do nauki umiejętności technicznych po złożone symulatory pacjenta, w tym czyszczenie, proste naprawy, kontrola działania i wymiana zużytych elementów, współpraca z dostawcami;
• przygotowanie właściwego wyposażenia na salach symulacyjnych dla zaplanowanych zajęć oraz kontrola i uzupełnianie zasobów magazynowych;
• pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć opartych o symulowane scenariusze kliniczne;
• obsługa oprogramowania symulatorów pacjenta podczas prowadzenia scenariusza;
• obsługa wyposażenia audio-video oraz urządzeń sieciowych w CIEM CM;
• szkolenie personelu CIEM CM w zakresie technicznej obsługi sprzętu oraz pomoc w jego obsłudze;
• wsparcie w prowadzeniu strony internetowej oraz w przygotowaniu materiałów na nią;
• wsparcie w przygotowaniu materiałów audio-video na potrzeby CIEM CM

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie - preferowane wykształcenie wyższe techniczne:
 • wiedza i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i audio-video;
 • wiedza i umiejętności z zakresu prostych napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Oczekiwane kompetencje społeczne:

 • dobra organizacja czasu pracy, dokładność, sumienność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole wielospecjalistycznym;
 • chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport),

Prezentacja firmy

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji... w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).
W ramach uczelni funkcjonują 3 wydziały: lekarski, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu. Częścią Wydziału Lekarskiego jest Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców.

Jako najstarsza polska uczelnia UJ CM dba o najwyższe standardy nauczania, m.in. rozbudowując nowoczesną bazę dydaktyczną (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej). W ponad 140 studenckich kołach naukowych młodzi ludzie mają szansę poszerzać swoją wiedzę, prowadząc badania, których wyniki prezentują na licznych konferencjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Ich nazwiska znajdują się na listach laureatów konkursów przeprowadzanych przez MNiSW oraz instytucje wspierające rozwój młodych naukowców.

UJ CM realizuje również program studiów doktoranckich w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także studiów podyplomowych (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego).

Kadra akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum to wybitni specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, którzy poza codzienną pracą dydaktyczną i badawczą, pełnią funkcje w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych, są redaktorami naczelnymi znaczących czasopism branżowych.
Dowodem wysokiej jakości badań naukowych oraz wysokiego poziomu działalności dydaktycznej są liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno dla uczelni, jak i indywidualne dla studentów i pracowników. Od kilku lat UJ CM jest liderem rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY w kategoriach oceniających poszczególne kierunki medyczne.

Uczelni podlegają placówki medyczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, której nowa siedziba została otwarta w 2019 roku, a także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/12/2021
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Inne , Praca Inżynieria
do góry