Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2020.

PRACOWNIK OBSŁUGI - SEKRETARKA W SĄDZIE REJONOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ (NR 3257)

Nakło nad Notecią, kujawsko-pomorskie

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3257


Obowiązki:

Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1. prowadzenie rejestrów korespondencji;
2. przygotowywanie korespondencji wydziałowej do ekspedycji;
3. odbiór przychodzącej korespondencji z Biura Podawczego;
4. doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
5. szycie akt;
6. przygotowanie akt do archiwizacji;
7. układanie akt w szafach;
8. zastępowanie innych sekretarek wg harmonogramu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy: 1. pełna zdolność do czynności prawnych; 2. nieposzlakowana opinia; 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi; 5. minimum wykształcenie średnie; 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym; 7. kreatywność, komunikatywność ; 8. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.


Miejsce pracy: Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, powiat: nakielski, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji dostępna pod adresem http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/oferta-pracy/506/sekretarka-pracownik-obslugi-kd-1101-182-19; 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-182/19), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego; 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/oferta-pracy/506/sekretarka-pracownik-obslugi-kd-1101-182-19; 4. życiorys; 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji dostępne pod adresem http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/oferta-pracy/506/sekretarka-pracownik-obslugi-kd-1101-182-19; 8. oświadczenie o stanie zdrowia; 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, 11. mile widziane referencje. Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-182/19 - decyduje data stempla pocztowego. Informacje: Oddział Kadr SO w Bydgoszczy nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113, Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry