Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2021.

Pracownik administracyjny w Biurze ds. Badań Klinicznych Działu Nauki UJ CM

31-008 Kraków, małopolskie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opis stanowiska pracy

kompleksowe zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w roli managera projektu.

Wymagania

• wykształcenie wyższe,

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

• dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office,

• umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie relacji z naukowcami, efektywna komunikacja,

• samodzielność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, inicjatywa, proaktywność,

• doskonała organizacja pracy, umiejętności w zakresie ustalania priorytetów, monitorowania realizacji zadań i orientacji na rezultaty,

• umiejętność działania pod presją czasu, terminowość.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów badawczych (w szczególności w sektorze medycznym) lub zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych, zwłaszcza w publicznej szkole wyższej,

• znajomość sektora badań klinicznych i zasad GCP.

Prezentacja firmy

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji... w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).
W ramach uczelni funkcjonują 3 wydziały: lekarski, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu. Częścią Wydziału Lekarskiego jest Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców.

Jako najstarsza polska uczelnia UJ CM dba o najwyższe standardy nauczania, m.in. rozbudowując nowoczesną bazę dydaktyczną (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej). W ponad 140 studenckich kołach naukowych młodzi ludzie mają szansę poszerzać swoją wiedzę, prowadząc badania, których wyniki prezentują na licznych konferencjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Ich nazwiska znajdują się na listach laureatów konkursów przeprowadzanych przez MNiSW oraz instytucje wspierające rozwój młodych naukowców.

UJ CM realizuje również program studiów doktoranckich w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także studiów podyplomowych (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego).

Kadra akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum to wybitni specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, którzy poza codzienną pracą dydaktyczną i badawczą, pełnią funkcje w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych, są redaktorami naczelnymi znaczących czasopism branżowych.
Dowodem wysokiej jakości badań naukowych oraz wysokiego poziomu działalności dydaktycznej są liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno dla uczelni, jak i indywidualne dla studentów i pracowników. Od kilku lat UJ CM jest liderem rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY w kategoriach oceniających poszczególne kierunki medyczne.

Uczelni podlegają placówki medyczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, której nowa siedziba została otwarta w 2019 roku, a także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Badania / Rozwój
do góry