Nauczyciel, Szkoła podstawowa, psycholog

Miejsce pracy: Kobylniki

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach
Miejscowość: Kobylniki
Ulica: -
Nr domu: 51
Kod pocztowy: 09-450

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: psychologia
Liczba godzin w tygodniu: 8
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2023-08-28
Termin składania dokumentów: 2024-06-21
Opis oferty pracy:

Zakres obowiązków: Proeadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie i diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu okreslenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnienm uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia (dziecka) i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych. Udzielenie uczniom i dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie odpowiednich do rozpoznawalnych potrzeb. Poidejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodziezy. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi